Kalp ve Damar Cerrahı

Prof. Dr. Tulga Ulus

Prof. Dr. Tulga Ulus

Kalp Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Tulga Ulus

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 01.01.1967
 • Doğum Yeri: Ankara
 • Medeni Hali: Evli ve Bir Çocuk Sahibi

Eğitim Bilgileri

 • İlkokul: Teğmen Kalmaz İlkokulu Kavaklıdere / Ankara

  Ortaokul ve Lise: T.E.D. Ankara Koleji / Ankara 1979-1985

  Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1992

  Mecburi Hizmet: Alaplı – Zonguldak 1992-1993

  İhtisas: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar  Cerrahisi Kliniği 1993-1998

  Doçentlik Ünvanı: Nisan – 2005

  Profesörlük Ünvanı: Temmuz – 2014

  Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası: Mart 2006.

  Şef Yardımcısı: Şubat – 2009

  Eğitim Görevlisi: 2010

  Halen; Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Kliniği, Ankara ve Muaynehane hekimi olarak çalışmaktadır.

Önemli Etkinlikler

  1. TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE ASİSTAN İMTİHANLARININ DÜZENLENMESİ (2007-2013).
  1. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2004-2008).
  1. KAROTIS ARTER CERRAHISI KURSU ve “WORKSHOP” DÜZENLENMESI, NİSAN 2008.
  1. SAĞLIK BAKANLIĞI, BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYESİ (2008-2012).
  1. ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KURUL ÜYESİ (2008-2013).
  1. MİTRAL KAPAK TAMİRLERİ KURSU, TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EĞİTİM GÜNLERİ – I, ANKARA, 2009 (WORKSHOP DÜZENLENMESİ). 
  1. 59th ESCVS ULUSLARARASI KONGRESI, VASCULAR – ENDOVASCULAR ORGANIZASYON KOMITESI EŞBAŞKANI, İZMIR, NISAN 2009.
  1. SCIENTIFIC BOARD MEMBER OF THE 45TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SURGICAL RESEARCH, GENOVA, 9-12 JUNE 2010.
  1. DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKASI. 
  1. TUBİTAK PROJELERİNDE PANELİST / DANIŞMANLIK. 
  1. HÜCRESEL TEDAVİLER VE REJENERATİF TIP DERNEĞİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (MUHASİP ÜYE) (2010 – ). 
  1. TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ETİK KURULU ÜYESİ (Başkan Yardımcısı) (2012-2016). 
  1. THE EUROPEAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, ADVISORY BOARD ÜYELİĞİ (2010-2013).
  1. THE EUROPEAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY, EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER (2013- ), VICE GENERAL SECRETARY (2016-). 
  1. INTERNATIONAL ACADEMIA OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY (2011- ). 
  1. TÜRKKÖK GRUBU DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELİĞİ (2011- ).
  1. Yönerge Taslağı çalışmaları (Hücre/Doku Üretim ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkındaki Yönerge Taslağı, İnsan Doku ve Hücrelerinin İthalat ve İhracatı ile Tedariki Hakkında Yönerge, Hücre ve Dokuların Etiketlenmesi, Dağıtımı ve İzlenebilirliği Hakkında Yönerge) 06-08.06.2011, Ankara Kızılcahamam. 
  1. RADYASYON SERTİFİKASI (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2013).
  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ADVANCED HEALTH TECHNOLOGIES TRAINING AND RESEARCH CENTER, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (2015- )
  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ, TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KOMİSYON ÜYELİĞİ (2015 -2016).
  1. EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIOTHORACIC SURGERY (EACTS), REGENERATIVE MEDICINE WORKING GROUP MEMBER (2015- ).

Kurslar

 • King’s College Hospital (Londra-İngiltere) (3 ay), 1989.
 • Messina University Hospital (Messina-İtalya) (3 ay), 1990.
 • ESVS (Avrupa Damar Cerrahisi Cemiyeti) Eğitim Bursu ve Uppsala Üniversitesi (İsveç) Araştırma Bursu ile Uppsala Üniversitesi Damar Cerrahisi Kliniğinde, araştırma görevlisi olarak deneysel ve klinik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Uppsala Univercity Hospital (Uppsala-İsveç) (6 ay), 1999.
 • “Reinterventions in infrainguinal vascular surgery” 1. Scandinavian Association for Vascular Surgery kursu, İsveç, Haziran 1999.
 • “Hands-on Workshop”, Endovasküler girişimler kursu, XIII. Annual Meeting (ESVS), Kopenhag, Eylül 1999, ESVS Kongre bursu ile.
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) “İstatistiksel Proses Kontrol” ve “Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi”, Ankara, 2003.
 • Distal Bypass Cerrahisi Kursu, Ankara, Aralık 2003 (eğitmen).
 • Servikal Bölge Vasküler Cerrahi Teknikleri Kursu, Ankara, Mayıs 2004 (eğitmen).
 • Abdominal aort anevrizmasının tedavisinde EVAR-WORKSHOP, İzmir, şubat 2007
 • Uygulamalı dizaltı vasküler cerrahi kursu, moderatör, 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 • Postgraduate course, 21st The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 15-19 Eylül 2007, Geneva, Switzerland.
 • Gazi, Pediatric Cardiology Cardiovascular Surgery, Postgraduate Course II, Ankara, 1-4 Kasım 2007.
 • Aort hastalıklarında endovasküler uygulamalar, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Kasım 2007.
 • “Minimally Invasive Hands on Atrial Fibrillation Ablation Course on Sheep Hearts” III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Kasım 2007
 • “Course on Endovascular Treatment of Carotid Stenosis” III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Kasım 2007
 • Editörler Çalıştayı, ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile birlikte, nisan 2008 (konuşmacı).
 • Karotis Arter Cerrahisi Kursu, karotis endarterektomi “workshop” kurs moderatörü, nisan 2008.
 • “ISI Atıf İndekslerinde Türkçe Bilimsel Dergiler” konulu çalıştay, nisan 2008 (konuşmacı).
 • Doku ve hücre nakli mevzuatının avrupa birliği direktifleri doğrultusunda değerlendirilmesi çalıştayı, Somatik hücre tedavi tıbbi ürünleri, klinik araştırmalar ve acil deneme tedaviler tebliği, 7-11 mayıs 2008.
 • “Proje Süreç Yönetimi” eğitim programı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve AR-GE Birimi, 26-30 mayıs 2008.
 • Hastane Afet Planı Hazırlama Eğitici Eğitimi Eğitim Programı, 16-18 haziran 2008.
 • Postgraduate and Technocollege course, 22nd The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 13-17 Eylül 2008, Lizboa, Portugal.
 • Mitral kapak tamir yöntemleri kursu, 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2008.
 • EVAR kursu, 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2008.
 • Periferik arter hastalıkları tedavi kursu, 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2008.
 • Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ilaç klinik araştırmalarında etik yaklaşım” kursu, 22-24 Ekim 2008.
 • Vasküler Cerrahide Yenilikler: İnteraktif Eğitim Toplantısı, Kopenhag Üniversitesi, Kopenhag 6-9 Kasım 2008.
 • Mitral Kapak Tamirleri Kursu, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Günleri I, (Bilimsel Sekreterya), Ankara, 13 şubat 2009.
 • Flebolenfoloji Çalıştayı, Erciyes, 8-9 mart 2009 (Oturum Başkanı).
 • Sunum Teknikleri Semineri, 11-12 nisan 2009, İstanbul.
 • Birinci basamakta çalışan hekimler için “Yaşlı sağlığı tanı ve tedavi rehberi” çalıştayı, 6-7 mayıs 2009, Ankara.
 • Flebolenfoloji kursu; kompresyon çorapları (venöz ülser kitleri) (konuşmacı), 12-14.06.2009, Ürgüp.
 • Yüksek İhtisas Hastanesi “Aterotrombozda Klopidogrel Uygulamalarına Farklı Bakışlar” Toplantısı, Endarterektomi (konuşmacı), 26.06.2009, Ankara.
 • European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Rewiver’s Course 3.09.2009, Oslo.
 • Sığır kalbi üzerinde aort kökü genişletme kursu (eğitmen). 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 • Periferik Damar Hastalıklarında en uçta nereye geldik? (Canlı yayın Moderatör). 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 • GUCH kursu katılımı. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 • Hipertansiyonda tedavi protokolleri, Radison SAS oteli, Ankara, 09.10.2009.
 • Laboratuar Hayvanları Bilimi ve Deneysel Araştırmalar Sempozyumu, 15-16 Ekim 2009, Kırıkkale.
 • Periferik arter hastalığı toplantısı, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 13.11.2009, Ankara.
 • TEVAR intermediate/advanced training course, Lille, France, 26-28 april 2010.
 • Postgraduate and Technocollege course, 24th The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 12-16 September 2010, Genova, Switzerland.
 • Postgraduate course, 25th The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 1-5 October 2011, Lisboa, Portugal.
 • CPR Eğitimi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2011, Ankara.
 • Perfüzyon ve ventricular assist device, (Düzenleme kurulu, oturum başkanı), 01.06.2012, Ankara.
 • Transplantasyon ve kalp destek sistemleri deneyimi, temmuz 2012, Bad Oeyenhausen Hospital, Bochum Üniversitesi, Almanya.
 • Sağlık Bilimlerinde Sürekli Yayıncılık, 10.Ulusal Sempozyum, TUBİTAK, ULAKBİM, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 15.12.2012, Ankara.
 • Rejeneratif Tıp Sempozyumu, Hücreden doku mühendisliğine, Bilimsel Sekreterya, 30 mart 2013, Çanakkale.
 • EVAR / TEVAR simulator training, 23.02.2013, İstanbul.
 • Symposium of pancreas islet cell research: immunological approaches in diabetes and cancer, 8-9 June 2013, Ankara, Turkey.
 • Minimal invaziv kalp cerrahisi sempozyumu, 13 mart 2015, Ankara Üniversiresi, Ankara.
 • Etik kurul üyelerine ve üye adaylarına yönelik klinik araştırmalar eğitimi, 21.03.2015, Ankara, TİTCK.
 • Pure progress aortic valve simulation skills lab. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 • Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından, Sağlık Teknolojileri ve İleri Teknolojiler alanlarında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine destek olmak için düzenlenen, “Hacettepe Hemle İnovasyon Yarışması” Jüri Üyeliği, 05.05.2015, Ankara.
 •  

Kongreler

 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1997.
 • 20th European Conference on Microcirculation, Paris, Fransa, 1998.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi, 1998.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1998.
 • Scandinavian Association for Vascular Surgery, III. Kongresi 1999.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 • Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2002.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2002
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2004 (oturum başkanı, organizasyon komitesi).
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2004
 • Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, Eylül 2004.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs 2005.
 • Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Anevrizma patobiyolojisi (Panelist ve Davetli konuşmacı).
 • Ven Hastalıkları Ankara Günleri I, Ankara, Mayıs 2006 (Konuşmacı).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Eylül 2006, (Varis tedavisinde son 11 ayda neler oldu) (Davetli konuşmcı).
 • The 5th meeting of Al-Baseel Heart Society, Şam, Suriye. 2-5 aralık, 2006. On pump beating heart surgery.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007, Behçet Hastalığı (panelist ve davetli konuşmacı, organizasyon komitesi).
 • 1st Orient Endovascular Symposium (with the live cases workshop). 14\16 June 2007 Aleppo, Syria (oturum başkanı, International Board).
 • 8th Meeting of the European Venous Forum, 29 June-1 July 2007, Istanbul (oturum başkanı).
 • 21st The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 15-19 September 2007, Geneva, Switzerland.
 • Gazi Pediatrik Kardiyoloji Kardiyovasküler Cerrahi Günleri II, 1-4 Ekim 2007, Ankara, Türkiye.
 • Ven Hastalıkları Ankara Günleri II, Ankara, Ekim 2007 (Konuşmacı).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Kasım 2007 (Oturum Başkanı).
 • Karotis Arter Cerrahisi Kursu, Bilimsel Sekreter ve konuşmacı, (Karotis arter cerrahisinde randomize çalışmalar), nisan 2008.
 • Ulusal Transplantasyon Genetiği ve İmmünolojisi Kongresi, Girne, Mayıs 2008 (Sözlü Sunu).
 • 22nd The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 13-17 Eylül 2008, Lizboa, Portugal.
 • Varis tedavisinde güncel yaklaşımlar kursu, 21 Eylül 2008 Ankara, Tanı ve CEAP sınıflaması (konuşmacı).
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2008 (Sözlü Sunu).
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayımcılık, Ankara, 21-22 kasım 2008 (Bilimsel Kurul).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Thrombosis (VC filtreleri) Kasım 2008 (Sözlü Sunu ve Konuşmacı).
 • Fleboloji Kongresi, VTE de mekanik proflaksi, 9-11 Ocak 2009, İzmir (konuşmacı).
 • Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, 5-8 Mart, Kapadokya.
 • 58th European Congress for Cardiovascular Surgery, 30 april-2 may 2009, Warsaw Polland, Popliteal artery aneurysm, open repair (konuşmacı).
 • Annual meeting of the European Society of Vascular and Endovascular Surgery 3-6 September 2009, Oslo, Norvay.
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya (Eğitmen, moderatör).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59th European Congress for Cardiovascular Surgery, 15-18 Nisan 2010, İzmir (Kongre Eşbaşkanı, Eğitmen, moderatör).
 • 24th The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 12-16 September 2010, Geneva, Switzerland.
 • Annual meeting of the European Society of Vascular and Endovascular Surgery 16-19 September 2010, Amsterdam, Netherland.
 • Ulusal Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu (Düzenleme Kurulu)–Ankara, 26.11.2010.
 • Ulusal Rejeneartif Tıp ve Hücresel Tedavi Kongresi, Düzenleme Kurulu ve 1.Öğrenci Sempozyumu Moderatörü, Şubat, 2011.
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Konuşmacı (2 konuşma ile; “Türkiyede bilgi politikası”, “Damar özetleri”), Oturum başkanı, Kurs direktörü (mitral kapak onarım kursu), panelist, Antalya, 24-27 mart 2011.
 • European Society for Surgical Research, Aachen, (Oturum başkanlığı) May, 2011.
 • 60th The european Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Stem Cell Therapy for Cardiovascular Surgery, (Panel konuşmacısı, oturum başkanlığı, sözlü sunu) May, 2011, Moscow, Russia.
 • Yeni çağın hastalığı; trombofili. Tıbbi Genetik Derneği. Kardiyovasküler açıdan trombofili ve tedavisi, (Davetli konuşmacı) Ankara, Haziran, 2011.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, bölgesel eğitim toplantısı, 3-5 haziran 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Ulusal Bibliyometri Semineri, Oturum Başkanlığı, TUBİTAK, ULAKBİM, 24.06.2011, Ankara.
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2011, 9.Ulusal Sempozyum, Sempozyum Düzenleme Kurulu, “Editör ve Editörler Kurulu”, Ankara, 24.12.2011.
 • Koruyucu Hekimlikte Gıda Güvenliği Çalıştayı, 13-14 Ocak, 2012, Ankara.
 • TÜRKKÖK Öğrenci Sempozyumu, TÜRK-KÖK Danışman Kurulu Başkanı, Sempozyum 2. Onursal Başkanlığı, Denizli, 17-19 Şubat 2012.
 • Dünya Aferez ve 7.Ulusal Aferez Kongreleri, Bilimsel komite üyesi, 13-16 Eylül 2012, İstanbul.
 • 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Program committee member, Chairperson and lecturer; Stem cell implementations in vascular surgery, Antalya, 1-4 march 2012.
 • 61st ESCVS Dubrovnik, (invited speaker, moderator and advisory board member); “Behcet’s Disease and vascular effects” (keynote lecture) 25-28 april 2012.
 • “Stem cell and surgical applications”, (Supervisor of TURKSTEM and lecturer) 1st international students’ stem cell congress of Turkey, Istanbul, may 13th
 • Istanbul meeting, practice and science in cardiology and cardiovascular surgery, 7-10 june 2012, Istanbul.
 • European Society for Vascular Surgery, (Oral presentation) XXVI annual meeting, 19-21 september 2012, Bologna, Italy.
 • 14th International Congress of World Apheresis Association and 7th National Congress of Turkish Society of Apheresis, (chairman) 13-16 September, 2012, Istanbul.
 • Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, 29-30 eylül 2012, Ankara.
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 ekim 2012, Antalya.
 • 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (chairman), 21-24 march, 2013, Antalya, Turkiye.
 • 62nd ESCVS Congress, (chairman) Regensburg, 11-13, april 2013.
 • Spinal cord ischemia/reperfusion injury, which one is worse ishemia or reperfusion? (lecturer), 62nd ESCVS Congress, Regensburg, 11-13, april 2013.
 • Gene therapy and regenerative medicine – where we will Stay in 2013? (lecturer), 62nd ESCVS Congress, Regensburg, 11-13, april 2013.
 • Vasküler travmalar çalıştayı, 3-4 mayıs 2013, Diyarbakır.
 • The 2nd International Students’ Stem Cell Congress, Cardiovascular diseases and stem cell, (lecturer), 24-26 may 2013, Izmir, Turkey.
 • 48th European Society of Surgical Research, (chairman), 29 may-01June 2013, Istanbul, Turkey.
 • Multidisciplinary European Endovascular Therapies (MEET) congress 9-11 June 2013, Rome, Italy.
 • ESCVS summer school 2013, (Faculty), 26-28th july 2013, Izmir, Turkey.
 • 14th congress of Asian society for vascular surgery and 16th congress of Turkish society for vascular and endovascular surgery 26-29 october 2013, Istanbul, Turkiye.
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayımcılık, Bilimsel Yayıncılığın Diğer Yüzü, 23 kasım 2013 (Bilimsel Kurul), Ankara.
 • Leipzig interventionalist course 28-31 january 2014, Leipzig, Germany.
 • Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi Kongre Kurul Üyesi, Oturum Başkanı, Düzenleme Komitei Üyesi) 28 Şubat-2 Mart 2014, Kapadokya.
 • 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Member of the Program Committee and Joint International Scientific Committee member, Chairman; “Novel treatments in venous and pulmonary thromboemboli”, lecturer; “Where are we in stem cell therapy in cardiovascular medicine?”)13-16 march 2014, Antalya.
 • Controversies, challenges and consensus, Charing Cross meeting, 5-8 april 2014, London, United Kingdom.
 • 63rd International congress of European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), (Advisory Board, Lecturer; DVT and genetic predisposition, Chairman) 24-27 april 2014, Nice, France.
 • Healthy aging in the Turkish world, Heart and metabolism for the healthy aging (lecturer and program commitee member), 11-12 october, 2014 Eskisehir.
 • Advanced technologies on health sciences, University of Hacettepe, september 15-16, 2014, ankara.
 • 4th EACTS meeting on cardiac and pulmonary regeneration and stem cell technology, (oral presentation) 12-13.December, 2014, Bern, Sweden.
 • New insights to experimental cardiology: adverse remodelling, stem cells, genetics. Chairman, 17th Feb, 2015, Hacettepe University, Ankara.
 • TUBA biyoetik sempozyumu, davetli katılımcı, oturum başkanı, 19 Şubat 2015, Hilton, Ankara.
 • Ulusal hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Düzenleme Kurulu, Kalp-Damar Cerrahisindeki uygulamalar (davetli konuşmacı), 27 şubat – 1 mart 2015, Diyarbakır.
 • 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul; ESCVS Vascular Committee Chair, member of the joint scientific committee, Chairman and Jury; “Young Investigator Award Meeting”.
 • 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul; Chairman; Interdisiplinary: Hot topics in the treatment of aortic disease, Poster session vascular.
 • 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul; Lecturer and disscusant; In hostile anatomy EVAR for ever, Hybride suits.
 • International School of Urologic Surgery, Lecturer; Damar diseksiyon eğitimi ve komplikasyonla başa çıkma, 9 mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi, Anatomi Anabilimdalı, Ankara.
 • LIVE, Leading Vascular Education; Scientific Session III Venous Thromboembolism; Moderator, 21-23 may 2015, Heraklion, Crete, Greece.
 • Summer School of the ESCVS; Writing and Presenting a Scientific Paper; How to write an abstract for scientific meeting (Lecturer, Coordinator, Panel of experts), 21-23 may 2015, Heraklion, Crete, Greece.
 • Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Hastaneleri, Genel Cerrahi, Vasküler hastalıklarda uygulama (davetli konuşmacı) 2015, Ankara.
 • Hacettepe Üniversitesi, İleri Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Günleri, 19-21 haziran 2015, Ankara.
 • ESVS-ESCVS Joint Session, Update limb salvage, “Is there place for stem cell therapy – dream or reality?” (lecturer) The European Society for Vascular Surgery XXIX Annual Meeting, 23-25 September 2015, Porto, Portogual.
 • 2nd International Congress on stem cell and cellular therapies. Society of cellular therapies and regenerative medicine session (moderator), Regenerative medicine research in Turkey (Lecturer) 15-18 october 2015, Antalya.
 • Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 3.Kurultayı, 24-25 aralık 2015, Radison Blu Hotel, İstanbul.
 • Presenter, Brokerage Event for European Horizon 2020 projects, “Stem cell for limb ischemia” January 2016, Paris.
 • Stem Cell Foundation, Stem Cell and Molecular Techniques Course, Organising Committee member, speaker, “Stem Cell for cardiovascular surgery”, 15-20 february, 2016, Ankara.
 • International symposium on mwdical 3D modelling standardization, speaker, “3D modelling in cardiovascular surgery”, Hacettepe University, 20th February, 2016, Ankara.
 • TUBİTAK ARDEB 1000 Biyomedikal Alanı 1.Çalıştayı, konuşmacı, “kalp ve damar cerrahisi alanında çalışmalar”, ODTU, 25 feb, 2016.
 • 6th National Stem Cell Therapies and Regenerative Medicine Congress, Organising Committee, Speaker, “Cardiology”, 26-27 February, Mersin.
 • Hücresel Tedaviler Sempozyumu, Konuşmacı, “Hücresel tedavi ürünlerinin klinik kullanım, araştırma ilkeleri ve etik”, 19th march 2016, Acıbadem University, Istanbul.
 • 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, (Member of the Program Committee, 10-13 march 2016, Antalya.
 • Speaker; “Is the result of CABG worse after stenting due to the inflamation”, 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10-13 march 2016, Antalya.
 • Speaker; “When Surgery”, IC-MED, 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10-13 march 2016, Antalya.
 • 2 moderator and 1 chairman at 12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10-13 march 2016, Antalya.
 • Organising and Executive Commmittee member, 65th European Society for Cardiovascular Surgery Congress, 21-24 april 2016, Belgrade, Serbia.
 • Moderator and keynote speaker, peripheral artery disease, “vascular disease in diabetic patients: what is different? 65th European Society for Cardiovascular Surgery Congress, 21-24 april 2016, Belgrade, Serbia.
 • Member of a Jury in vascular young award session, 65th European Society for Cardiovascular Surgery Congress, 21-24 april 2016, Belgrade, Serbia.
 • Speaker with the title, “long term survival after TEVAR”, 65th European Society for Cardiovascular Surgery Congress, 21-24 april 2016, Belgrade, Serbia.
 • Moderator in vascular symposium; vascular biology and biomedical engineering, 65th European Society for Cardiovascular Surgery Congress, 21-24 april 2016, Belgrade, Serbia.
 • Speaker with the title, “Stem cell therapy in diabetic inoperable arteriopathy: is it of any clinical value?”, LIVE 2016, Leading Innovation Vascular Education Congress, 26-28 May 2016, Ioannina, Greece.
 • Speaker with the title, “Aortic dissection type B”, ESCVS Summer School 2016, The diseases of thoracic and abdominal aorta, 3-5 June 2016, Porec, Croatia.
 • Speaker with the title, “Stem cell therapies for the critical limb ischemia”, VIP Vascular International Padova Congress 2016, 16-18 June 2016, Padua, Italy

Dış Merkez Tez Jürisi

 • Department of electrical and electronics engineering, MSc thesis defence jury. A novel method for the quantification of coronary artery stenosis: a 2d Qca system. 5th feb, 2015, METU, Ankara.
 • Department of health informatics, METU. PhD thesis proposal, Risk Assessment For Abdominal Aortic Aneurysms (AAA) Rupture. Thesis Advisor. December, 2014, METU, Ankara.
 • Department of electrical and electronics engineering, MSc thesis defence jury. Quantification of stenosis in coronary artery using Bayesian networks. 13th june, 2016, METU, Ankara.

Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Jürisi

 • Yardımcı Doçentliğe yeniden atama/yükseltilme 2 Öğretim Üyesi (2015)
 • Profesörlüğe atanma
 • 2 Öğretim Üyesi (2015)
 • 3 Öğretim Üyesi, Asil (2016)
 • 3 Öğretim Üyesi, Yedek (2016)
 • Doçentlik Jürisi
 • Yedek (2015)
 • Asil (2015)

Asistan Tez Değerlendirme Jüri Üyeliği

 • C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara ili 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

            2 adet tez 2012

           1 adet tez 2015

TUBİTAK değerlendirme jüri üyeliği

 • Proje de Panelist
 • Yurtdışı eğitim bursu (2015)

KOSGEB proje değerlendirme/görüş

 • Mayıs 2015

Ödüller

 • Üyesi olduğum çalışma grubunca yapılan “Akut koroner arter oklüzyonu sırasında basitleştirilmiş retroperfüzyon sisteminin miyokardiyal fonksiyonun korunmasına etkileri” isimli deneysel çalışma ile Kardiyovasküler Tıp ve Cerrahi Alanında Genç Türk Araştırmacılarını Teşvik etmek amacıyla Türk Kardiyoloji Derneğince ortaya konan 1997 Araştırma Ödülü birinciliği.
 • “Ven graftlarında myointimal proliferasyonun somatostatin analogları ile inhibisyonu” isimli araştırma ile “Genç Türk Araştırmacı” ödülü üçüncülüğü,
 • “Prevention of intimal hyperplasia by single dose preinsertion external radiation in canine vein interposition grafts” isimli araştırma ile “Genç Türk Araştırmacı” ödülü birinciliği,
 • “Tip-II diyabetik hastaların safen veninde iloprostun vazodilatatör etkisinin potasyum kanal blokörleri ile paradoksik olarak artışı” isimli araştırma ile 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007. Poster Yarışması ikinciliği,
 • “The effects of ischemia-reperfusion injury on stem-cells and the roles of cytokins and growth factors” isimli bildiri ile IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresinde birincilik ödülü, 2008.
 • “The protective effects of resveratrol and L-NAME on visceral organs following aortic clamping” isimli yayın ile deneysel araştırma dalında, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Bilimsel araştırma onur ödülünü Birinci olarak almaya hak kazanmıştır, 2010.
 • “Blood stoper Ankaferd: an investigation of cardiovascular surgery and hemostatic effects” isimli yayın ile en iyi vasküler poster ödülü. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 24-27 mart 2011.
 • “Mezankimal Resveratol’ün Ratlarda Doksorubisin Kardiotoksisitesi Üzerine Etkisi” isimli yayın ile en iyi sözel bildiri ödülü. Pınarlı FG, Pınarlı FA,Turan N, Okur A, Sönmez D, Tulga Ulus, Oğuz A, Karadeniz C, 17. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Bolu, Türkiye, 1-5 Mayıs, 2012.

Kitap – Yurt Dışı

 • Tulga Ulus, Tütün U, Aksöyek A, Temürtürkan M, Budak B, Katırcıoğlu SF, Kutsal A, Çobanoğlu A. Koroner arter bypass ameliyatı olan yaşlı diyabetik hastalarda ameliyat mortalitesi ve koroner ateroskleroz dağılımı. Kalp ve Damar Cerrahisi, Koroner Cerrahide Diyabetes Mellitus 1637-1642, Ankara, MN Medikal Nobel, 2004.
 • Ahmet Akgül, Tulga Ulus (çeviri editörleri). Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar. Bilimin ve Klinik Tıbbın Birlikteliği. Steven P. Marso, David M. Stern. Türkiye Klinikleri, Ankara, 2005.
 • Tulga Ulus (katkıda bulunan kişilerden), T.C. Sağlık Bakanlığı, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimler için “Yaşlı sağlığı tanı ve tedavi rehberi 2010”, Sağlık Bakanlığı yayın no 781, Koza matbaası, Ankara, 2010.
 • Tulga ULUS, Sertan Özyalçın, Ferda Pınarlı, Nilüfer N. Turan, Cüneyt Tayman, Gökmen Turan. Kalp ve Damar Cerrahisi, “Kalp ve Damar Cerrahisinde Rejeneratif Tedavi”, Ankara, MN Medikal Nobel, 2012.
 • Schwartz, Cerrahinin ilkeleri, 10.baskı, Güneş kitapevi, 2016, F.Charles Bruncardi, Çeviri Editörü; Mahir Özmen, Edinsel Kalp Hastalıkları, çeviri: Yunus Keser Yılmaz, Anıl Ozen, Erdal Şimşek, Ferit Cicekcioğlu, Ahmet Tulga Ulus.

Kitap – Yurt Dışı

 • Handbook of Spinal Cord Injuries: Types, Treatments and Prognosis. Editors: Tanya C. Berkovsky. Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury, Tulga Ulus, Sadi Kaplan: 665-679; 2009, NOVA publisher.  
 • Bergqvist D, Ettles D, Karacagil S, Ljungman C, Löfberg AM, Tulga Ulus: Is run-off percutaneous transluminal angioplasty worthwhile ? In: Greenhalgh RM (Ed), Vascular and endovascular oppotunities. pp. 401-414 London: WB Saunders, 2000.

Editör

 • Niche (2012- 2016)

Yardımcı Editör

 • Türk Damar Cerrahisi Dergisi (2003-2008).
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi (2010- ).
 • The Journal of Cardiovascular Surgery (ESCVS official Journal) (2012- ).

Onursal Editörler Kurulu

 • International Journal of Nephrology and Renovascular Disease

Bilimsel Değerlendirme Kurulu

 • Türk Damar Cerrahisi Dergisi
 • Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi
 • Fleboloji Dergisi

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler

 • “İskemi-reperfüzyon döneminde ATP-MgCl2 kullanımının myokardiyal düzelmeye etkisi” TÜBİTAK Projesi, 2001.
 • “Spinal Kord iskemisi” ve “Domuzlarda torasik aort klemplenmesi sırasında spinal kord oksijenasyonu” Uppsala Üniversitesi, Damar Cerrahisi Kliniği Deneysel araştırma projeleri, araştırmacı, 1999.
 • “İskemi veya reperfüzyon döneminde uygulanacak resveratrol uygulamasının spinal kord prezervasyonuna etkisi” Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Deneysel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, 2003.
 • “Alloksan ile diyabet oluşturulmuş tavşanlarda resveratrolün endotel fonksiyonu, nitrik oksid ve antioksidan kapasite üzerine etkisinin incelenmesi“ TUBİTAK projesi, 2006, araştırmacı.
 • “Homing and regeneration of endothelial progenitor cells following peripheral artery ischemia”. European Society of Vascular Surgery, Research Grant, 2006.
 • Kardiak cerrahi için anestezi indüksiyonu ve idamesi sırasında kullanılan farklı anestezi protokollerinin endoteliyal progenitörlerin salınımına etkisi ve endotel fonksiyonlarının rolü, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Projesi, 2011.
 • Koroner Arter Baypas cerrahisinde Tip II Diabetis Mellitusun serebral ve endotel fonksiyonlarına etkisi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Projesi, 2011.
 • “UPKH Banka Teknolojileri Geliştirme” TUBİTAK 1003 projesi, Görevi; danışmanlık. 1.926.000 TL.
 • 114S309 nolu “ST segment elevasyonlu myokard infarktüsü sonrası gelişen kalp yetmezliği prediktörleri”, 444.140 TL olarak Kariyer projesi olarak desteklenmiştir, Görevi: Danışman.
 • İnsan göbek kordonu stroması kaynaklı multipotent  miyokard infarktüsünde kullanıldığı faz 1/2, prospektif, randomize etkinlik / güvenilirlik çalışması (HUC-HEART Çalışması), aralık.2014, SANTEZ, 2.500.000 TL, Görevi: araştırmacı.
 • 1002 TUBİTAK projesi, diyabetik farelerin yavrularında koroner arter aterosklerozunun tespiti, 30,000 TL, 2016

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2004-2008)
 • Fleboloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Damar Cerrahisi Derneği (ESVS)
 • Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (EACTS)
 • Rejeneratif Tıp Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2010- )
 • The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (Danışma Kurulu üyesi 2011- ), (Yönetim Kurulu Üyesi 2013- )
 • European Society of Surgical Research

İdari Görevler

 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toplam Kalite Yönetimi Arşiv Çalışmaları, 2004.
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, muayene, şartname, satınalma, ihale ve yaklaşık maaliyet tespit komisyonları komisyonları, 2004-2008.
 • Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler teknik komisyon üyeliği, 2007.
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deneysel araştırma, laboratuar ve çalışmalarında koordinatör, 2007.
 • Enfeksiyon kontrol komitesi üyeliği, 2005-2010.
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Komisyonu üyesi, 2008.
 • Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Afet Planı Eğitim Sorumlusu, 2008.
 • Asistan teorik sınavlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi (2007-2010).

 

Sunularım (1)

 1. Tulga Ulus, Yamak B, Katırcıoğlu SF, İşcan Z, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Dar aortik anülüsü olan ve 21-23 no St. jude medikal protez ile aort kapak replasmanı yapılan hastaların uzun dönem sonuçları. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 2. Yamak B, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Özsöyler İ, Yavaş S, Şener E, Sarıtaş A, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. 21-23 ve 27-29 numaralı St. jude medical protez ile aort kapak replasmanı yapılan hastaların uzun dönem sonuçları. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 3. Yamak B, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Birincioğlu L, Göl K, Vural K, Şener E, Sarıtaş A, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. St. Jude medical kalp kapak protezi ile TYIH deneyiminin 10 yıllık sonuçları. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 1. Emir M, Yamak B, Uzunonat G, Tulga Ulus, İşcan Z, Göl K, Birincioğlu L, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Biyoprotez ile mitral kapak replasmanı yapılan doğurganlık çağındaki kadın hastalarda hamileliğin biyoprotez disfonksiyonu gelişimine etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 1. Özatik MA, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Erdil N, Yıldız Ü, Sarıtaş A, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. St. Jude medikal kalp kapak protezi ile düşük doz antikoagülasyon uygulamasının takibi tam olan 1000 hastada uzun dönem sonuçları. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 2. Emir M, Yamak B, Uzunonat G, Tulga Ulus, İşcan Z, Katırcıoğlu SF, Şener E, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Doğurganlık çağında mekanik kapak kullanılarak mitral kapak replasmanı yapılan kadın hastalarda hamileliğin kapağa bağlı komplikasyonlar üzerine etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 3. Özsöyler İ, Yamak B, Tulga Ulus, Yıldız Ü, Katırcıoğlu SF, Birincioğlu L, Göl K, Şener E, Sarıtaş A, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Carpentier-Edwards (Standart) ve St.Jude bioimplant (formerly Liotta) biyoprotez disfonksiyonlarında reoperasyon bulgularının karşılaştırılması. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997.
 4. Göl K, Karahan M, Karabiber N, Tulga Ulus, İşcan Z, Erdil N, Kılıç H, Taşdemir O, Bayazıt K. Risk factors and predictors of nosocomial infections in cardiovascular surgery. 20th International congress of chemotherapy 1997.
 5. Tulga Ulus, Işcan Z, Yamak B, Katircioğlu SF, Bayazit M, Tasdemir O, Bayazit K. Somatostatin analogları ile myointimal proliferasyonun inhibisyonu. IX. Ulusal Damar Cerrahi Kongresi, 1998.
 6. Tulga Ulus, Bayazit M, İşcan Z, Nisanoğlu V, Yamak B, Saritas A, Tasdemir O, Bayazit K. Kritik alt extremite iskemisinde poplitea-tibial bypass. IX. Ulusal Damar Cerrahi Kongresi, 1998.
 7. Katırcıoğlu SF, Küçüker Ş, Yavaş S, Tulga Ulus,  Sarıtaş Z, Yücel D, Ayaz S, Taşdemir O. Comparison of deep hypothermic total circulatory arrest and retrograde cerebral perfusion by means of inflammatory responses in an experimental model. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 8. Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Özgencil E, Yamak B,  Sarıtaş Z, Konan A, Tuncer M, Taşdemir O, Bayazıt K. Effects of prostacyclin on hemodynamics after intestinal ischemia-reperfusion. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 9. Tulga Ulus, Gökçe P, Yamak B, Yıldız Ü, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF. Beneficial effect of aminophylline administration on ischemia-reperfusion of the heart. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 10. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Yavaş S, Yamak B, Sarıtaş Z, Yıldız Ü, Taşdemir O. Experimental inhibition of protamine cardiotoxicity by prostacyclin. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 11. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Yamak B, Birincioğlu L,  Yıldız Ü, Sarıtaş Z, Sürücü S. Iloprost usage for spinal cord protection. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 12. Tulga Ulus, Mavitaş B, Sarıtaş Z, Yamak B, Mavitaş B, Taşdemir O. ATP-MgCl2 utilization for spinal cord protection during experimental thoracic aortic occlusion. 20th European Conference on Microcirculation 1998.
 13. Yamak B, Tulga Ulus, İşcan Z, Birincioğlu CL, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Romatizmal kapak hastalığı nedeniyle kapak replasmanı yapılan hastalarda kombine koroner cerrahisinin geç dönem sonuçları. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 14. Birincioğlu CL, Bayazıt M, Bardakçı H, Tulga Ulus, Mavitaş B, Taşdemir O. Korner ve karotis arter hastalarında perfüzyona girmeden yapılan bypass ameliyatları inme riskini azaltırmı ? (722 hastanın analizi). 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 15. Göl K, İşcan Z, Küçükaksu S, Tulga Ulus, Yılmazkaya B, Şener E, Karagöz H, Taşdemir O, Bayazıt K. Atan kalpte rekoroner bypass cerrahisi. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 16. Tulga Ulus, Yamak B, İşcan Z, Tütün U, Birincioğlu CL, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O. Oral antikoagulasyon monitorizasyonunda İNR değeri ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 17. İşcan Z, Göl K, Erdil N, Özsöyler İ, Tulga Ulus, Sarıtaş A, Karagöz H, Taşdemir O, Bayazıt K. Rekoroner bypass cerrahisinde erken mortalite faktörleri. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 18. İşcan Z, Hanefi Y, Tulga Ulus, Yamak B, Erdil N, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Sarıtaş A, Taşdemir O, K.Bayazıt. Saf aort yetmezliği nedeni ile aort kapak replasmanı yapılan hastaların uzun dönem sonuçları. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 19. Tulga Ulus, A.Elamin, B. Yamak, İ. Özsöyler, Z.İşcan, C.L. Birincioğlu, S.F.Katırcıoğlu, B.Mavitaş, O.Taşdemir, K.Bayazıt. Saf aort darlığı nedeni ile aort kapak replasmanı yapılan hastaların uzun dönem sonuçları. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 20. Birincioğlu CL, Bardakçı H, Küçüker Ş, Tulga Ulus, Sarıtaş A, Taşdemir O. Karmaşa yaratabilen bir hastalık grubu – Kardiak ekinokoklar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1998.
 21. Tulga Ulus, Tütün U, Zorlu F, Katircioğlu SF,  Bayazit M. İntimal hiperplazinin greft interpozisyonundan önce tek doz eksternal radyasyon ile inhibisyonu. X. Ulusal Damar Cerrahi Kongresi, 2000.
 22. Kunduracılar Z, Tulga Ulus, Çağlı K, Arıkan H, Aksöyek A, Taşdemir O, Yavuz Y. Koroner arter cerrahisinde erken postoperatif dönemde uygulanan göğüs fizyoterapisi yöntemlerinin karşılaştırılması. 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 23. Yavaş S, Birincioğlu CL, Tulga Ulus, Göl MK, Vural K, Tarcan O, Taşdemir O. İzole diskret membranöz subaortik darlığın cerrahi tedavisi ve sonuçları. 6. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 24. Akgül F, İyican D, Tulga Ulus, Durak P, Erdemli Ö. Kardiyopulmoner bypassda mini mental durum değerlendirilmesi ve ısı değişiklikleri. XXXIV. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi (TARK 2000). VIII. Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi 2000.
 25. İyican D, Akgül F, Tulga Ulus, Köroğlu S, Durak P, Erdemli Ö. Aort diseksiyonu, karotis endarterektomi ve KABG operasyonlarında BIS skorları – olgu sunumu. XXXIV. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi (TARK 2000). VIII. Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi 2000.
 26. Yılmaz T, Durak P, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Kardiovasküler cerrahide NICO, Rocuronium ve pancuronium. XXXIV. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi (TARK 2000). VIII. Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi 2000.
 27. Yağar S, Sarıkaya T, Yılmaz T, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Açık kalp cerrahisi sonrası hasta kontrollü analjezi. XXXIV. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon kongresi (TARK 2000). VIII. Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım kongresi 2000.
 28. İyican D, Durak P, Akgül F, Tulga Ulus, Erdemli Ö. BIS-SEF and hemodynamic parameters during CABG surgery. Postgraduate Assembly in Anesthesiology December 9-13, 2000.
 29. Yılmaz T, Durak P, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Comparison of hemodynamic parameters during CABG surgery with rocuronium bromide and pancuronium bromide by using non invasive method of cardiac output. Postgraduate Assembly in Anesthesiology December 9-13, 2000.
 30. Durak P, Yılmaz T, Tulga Ulus, Erdemli Ö. The determination of VCO2 measurements during CABG using non invasive cardiac output technique (nico). Postgraduate Assembly in Anesthesiology December 9-13, 2000.
 31. Durak P, Yılmaz T, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Comparison of partial CO2 rebreathing fick technique with invasive bolus thermodilution technique during CABG surgery. Postgraduate Assembly in Anesthesiology December 9-13, 2000.
 32. Durak P, Yılmaz T, Demir A, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Determination of VCO2 during cardiac surgery with noninvasive cardiac output technique (NICO). 9th Annual Meeting of European Society of Anaesthesiology, 7-10 April 2001.
 33. Karadeniz Ü, Yıldız S, Durak P, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Total quality pain management (TQPM) survey results in Türkiye Yüksek Ihtisas Hospital. 9th Annual Meeting of European Society of Anaesthesiology, 7-10 April 2001.
 34. Tulga ulus, Tütün U, Aksöyek A, Kaplan S, Sarıtaş Z, Apaydın N, Özgencil E, Koç B, Katırcıoğlu SF. Deneysel araştırmada intimal hiperplazinin belirlenmesi. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 35. Tulga ulus, Tütün U, Aksöyek A, Kaplan S, Sarıtaş Z, Apaydın N, Özgencil E, Koç B, Katırcıoğlu SF. Spinal kord iskemi – reperfüzyonu deneysel çalışmaları. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 36. Aksöyek A, Tütün U, Tulga ulus, Kaplan S, Sarıtaş Z, Apaydın N, Özgencil E, Koç B, Katırcıoğlu SF. Akut koroner oklüzyonlarda basitleştirilmiş retrograd koroner sinüs  perfüzyonu. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 37. Sarıtaş Z, Aksöyek A, Tütün U, Tulga ulus, Apaydın N, Kaplan S, Özgencil E, Samsar E, Katırcıoğlu SF. Deneysel kardiomyoplasti. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 38. Aksöyek A, Tulga ulus, Tütün U, Kaplan S, Apaydın N, Sarıtaş Z, Ocak F, Samsar E, Katırcıoğlu SF. Langendorff yöntemi ile kalpte iskemi reperfüzyon çalışmaları. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 39. Tütün U, Tulga ulus, Aksöyek A, Kaplan S, Sarıtaş Z, Apaydın N, Gökçe P, Koç B, Katırcıoğlu SF. Retrograd serebral perfüzyon modeli ile deneysel çalışmalar. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 40. Kaplan S, Tulga ulus, Aksöyek A, Tütün U, Sarıtaş Z, Apaydın N, Gökçe P, Özgencil E, Katırcıoğlu SF. Deneysel açık kalp cerrahisi modelinde iloprost ve pentoksifilinin iskemi-reperfüzyon hasarına etkisi. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 41. Sarıtaş Z, Tulga ulus, Aksöyek A, Tütün U, Kaplan S, Apaydın N, Gökçe P, Özgencil E, Katırcıoğlu SF. Protamın kardıotoksisitesinin farmakolojik ajanlar ile deneysel inhibisyonu. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 42. Sarıtaş Z, Tulga ulus, Aksöyek A, Tütün U, Kaplan S, Apaydın N, Gökçe P, Katırcıoğlu SF. Deneysel hemorajik şok modelinde prostasiklin ve atp-mgcl2 kullanımının etkisi. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 43. Apaydın N, Sarıtaş Z, Koç B, Pamuk K, Tulga ulus, Tütün U, Aksöyek A, Kaplan S, Katırcıoğlu SF. Köpeklerde halotan izofloran ve sevofloran anestezisinin hemodinamik denge üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. 1. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 44. Tulga Ulus, Kaplan S, Tütün U, Özgencil E, Apaydın N, Pamuk K, Aksöyek A, Tosun Ö, Arda K, Katırcıoğlu SF. Küçük çapli, farkli bir poliüretan sentetik greftin orta dönem sonuçlari. XI. Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2002.
 45. Kaplan S, Tulga Ulus, Aksöyek A, Tütün U, Özgencil E, Sarıtaş Z, Apaydın N, Pamuk K, Sürücü S, Katırcıoğlu SF. Mg2so4 kullanımının spinal cord iskemi-reperfüzyon hasarına etkisi; elektron mikroskobik ve fonksiyonel değerlendirme. XI. Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2002.
 46. Ayaz S, Yılmaz S, Tütün U, Tulga Ulus. Protein C, S and anttrombin III levels in patients with acute mechanical valve thrombosis. XIX International ISTH Congress, July 12-18 2003.
 47. Tulga Ulus, Tütün U, Aksöyek A, Özışık K, Mısırlıoğlu, M, Parlar Aİ, Katırcıoğlu SF, Cobanoğlu A. Does Genetic Polymorphisms Effect the Mechanical Valve Thrombosis. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, 2004.
 48. Tulga Ulus, Anders Hellberg, Lennart Christiansson, Sadettin Karacagil. Alterations in cerebrospinal fluid po2 and pco2  measurements during and after experimental thoracic aortic cross-clamping. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, 2004.
 49. Tulga Ulus, Anders Hellberg, Fatma Ulus, Sadettin Karacagil. The effect of central venous pressure on cerebrospinal fluid oxygenation and intrathecal pressure. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, 2004.
 50. Aksöyek A, Tütün U, Tulga Ulus, Parlar Aİ, Yılmaz S, Budak B, Katırcıoğlu SF. Endothelial and Coagulation Markers in Patients Who Underwent Coronary Bypass Grafting Below 35 Years of Age. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, 2004.
 51. Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Ozışık K, Mısırlıoğlu M, Parlar Aİ, Budak B, Katırcıoğlu SF. Renin-angiotensin Genetic Polymorphisim in Coronary Atherosclerotic Disease Below 35 Years of Age. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, 2004.
 52. Tulga Ulus, Sürücü HS, Çelik HH, Katırcıoğlu SF, Babaroğlu S, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Tütün U. “Ultrastructural Changes in the Mitral Valves by Scanning Electron Microscope,” VI. International Symposium of Clinical Anatomy, Varna, 2004.
 53. U Tütün, Tulga Ulus, A Aksöyek, M Mısırlıoğlu, F Çiçekçioğlu, K Özışık, Aİ Parlar, AB Budak, S Gedik, SF Katırcıoğlu. Gene Polymorphisims in Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Surgery Below 35 Years of Age. The J Coronary Artery Disease, 6th International Congress on Coronary Artery Disease, Vol 6, 53, LIMED Communications, Istanbul, 2005.
 54. Katırcıoğlu SF, Çiçekcioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S., Parlar Aİ, Aksöyek A, Mungan U, Çatav Z, Tulga Ulus. On Pump beating heart surgery. The 5th meeting of All Bazeel Heart Society. Şam, Suriye 02-05 Aralık 2006.
 55. Özışık K, Mısırlıoğlu M, Tulga Ulus, Tütün U, Aksöyek A, Tuncer AS, Emir M, Katırcıoğlu SF. Angiotensinogen but not angiotensin converting enzyme and angiotensin II type I receptor polymorphisms are associated with coronary artery bypass grafting surgery patients. The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery. 18-22 Nisan 2004 İstanbul-Türkiye.
 56. Tulga Ulus, N Turan, M Seren, B Budak, Tütün U, A Aksöyek, H Yazıcıoğlu, S Sürücü, F Akar, SF Katırcıoğlu. “Spinal Kord İskemi-reperfüzyon Hasarında Basamaklı Tedavi ve Resveratrol Uygulaması. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, 2005.
 57. Babaroğlu S, Poyraz N, Arat N, Parlar A, Budak A, Tütün U, Aksöyek A, Çatav Z, Ünlü M, Tulga Ulus, Katırcioğlu SF. Pulmoner hipertansiyonun mitral kapak replasmanı sonrası sağ ve sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi. IX.Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 58. Çiçekcioğlu F, Özen A, Tülüce H, Tütün U, Babaroğlu S, Parlar A, Kervan Ü, Altınay L, Karakaş S, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Çalışan kalpte kros-klemp konmadan gerçekleştirilen mitral kapak cerrahisinden sonra nörokognitif fonksiyonların değerlendirilmesi. IX. Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 59. Selime Ayaz, Ayşen Aksöyek, Tütün U, Sevinç Yilmaz, Tulga Ulus. Koroner baypas ameliyatı olan genç ve yaşlı hastalarda hematolojik faktörler. XXXII. Ulusal Hematoloji kongresi. 8-12 Kasım 2006, Lara-Antalya.
 60. Aksöyek A, Tütün U, Babaroğlu S, Parlar A, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Penetran kalp yaralanmaları. IX. Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 61. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Aksöyek A, Parlar A, Budak A, Çatav Z, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Çalışan kalpte retrograd koroner sinüsten kan perfüzyonu ile aort kapak cerrahisinin erken dönem sonuçları. IX.Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 62. Parlar A, Manavbaşı Y, S19-2.Babaroğlu S, Çiçekçioğlu S, Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Akar F, Katırcıoğlu S.. Levosimendanın vazodilatatör etkisi internal torasik arterde cinsiyete bağlı mıdır ? IX.Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 63. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Tosya A, Tuncel Ç, Demirtaş E, Altınay L, Aksöyek A, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Çalışan kalpte mitral kapak cerrahisi. IX.Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 64. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Mungan U, Parlar A, Aksöyek A, Yay K, Hanedan O, Tulga Ulus, Katırcıoğlu Çalışan kalpte retrograd koroner sinüsten kan perfüzyonuyla çift kapak replasmanı erken dönem sonuçları. IX.Ulusal Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 2006.
 65. Yay K, Hicazi A, İrdem AK, Tütün U, Yurdakul M, Ölçer T, Cumhur T, Birincioğlu CL, Paç M, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Perkütan translüminal anjioplastiyi takiben periferik damar cerrahi girişimleri. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 66. Budak AB, Seren M, Duran N, Tütün U, Parlar İ, Aksöyek A, Akar F, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Resveratrolün aortik kros klemp sonrası uzak organ hasarı üzerine etkileri. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 67. Parlar Aİ, Seren M, Turan NN, Manavbaşı Y, Aydoğ G, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Aortik klemp sonrası spinal kord iskemi-reperfüzyon hasarına levosimendanın etkisi. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 68. Ersoy Ö, Budak AB, Mungan U, Tütün U, Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Torasik aorta anevrizma onarımında iskemik ön koşulama için levosimendan. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 69. Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Oruğ T, Babaroğlu S, Hanedan O, Temurtürkan M, Çatav Z, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 70. Çiçekçioğlu F, Altınay L, Aksöyek A, Parlar Aİ, Hanedan O, Hicazi A, Tütün U, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Bilateral total internal karotid arter oklüzyonu olan hastada koroner bypass cerrahisi. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 71. Altınay L, Çetin E, Yay K, Parlar Aİ, Mungan U, Tütün U, Aksöyek A, Birincioğlu CL, Paç M, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Popliteal arter anevrizmaları. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 72. Yay K, Parlar Aİ, Tuncel Ç, Budak AB, Temurtürkan M, Tütün U, Aksöyek A, Birincioğlu CL, Paç M, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Karotis arter yaralanmaları. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 73. Parlar Aİ. Söylemez S, Manavbaşı Y, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Akar F, Katırcıoğlu SF. Tip-II diyabetik hastaların safen veninde iloprostun vazodilatatör etkisinin potasyum kanal blokörleri ile paradoksik olarak artışı. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007.
 74.  

Sunularım (2)

 
 1. Tulga Ulus, Balcı M, Parlar Aİ, Turan NN, Yılmaz S. İskemik hasarın periferik kanda  hücrelerin açığa çıkmasına etkisi ve bu etkide
  sitokinler ile büyüme faktörlerinin rolü. Ulusal Transplantasyon Genetiği ve İmmünolojisi Kongresi, Girne, Mayıs 2008.
 2. Tütün U, Aksöyek A, Topçu Dİ,Tulga Ulus, Çiçekçioğlu F, Sarıtaş A, Saydam G, Parlar Aİ, S.F.Katırcıoğlu. Normotermik atan kalp kapak cerrahisi ile pulmoner dokunun iskemiden korunması için prospektif randomize bir çalışma. 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2008.
 3. Tuncel Ç, İşcan HZ, Mavioğlu L, Yavaş S, Kervan Ü, Ünal U, Boysan E, Çatin E, Tulga Ulus, Sarıtaş A, Kızıltepe U, Birincioğlu CL. Koroner bypass yapılan ve müdahale edilmemiş hafif ve orta derecede iskemik mitral yetmezliği olan hastalarda postoperatif takip sonuçları. 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2008.
 4. Tütün U, Lafçı G, Hicazi A, Yener Ü, Yalçınkaya A, Tulga Ulus, Aksöyek A, Sarıtaş A, Birincioğlu CL, Paç M, Çatav Z, Katırcıoğlu SF. Primer kardiyak myxomalar; 67 hastada klinik deneyimler ve cerrahi sonuçlarımız. 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2008.
 5. İşcan HZ, Mavioğlu L, Yavaş S, Kocabeyoğlu S, Aşkın G, Ünal U, Tulga Ulus, Birincioğlu CL, Bayazıt M. İzole karotis endarterektomi uygulanan asemptomatik karotis arter hastalığının erken ve geç dönem sonuçları. 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2008.
 6. Yavaş S, Mavioğlu L, Kocabeyoğlu S, İşcan HZ, Tulga Ulus, Bayazıt M, Birincioğlu CL. Kadın hastalarda karotis endarterektomi. 10. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2008.
 7. İşcan HZ, Mavioğlu L, Tulga Ulus, Yavas S, Boysan E, Yener U, Bayazıt M, Birincioğlu CL. Effect of preoperative neurologic status for carotid endarterectomy in symptomatic carotid artery disease. IV. Kardiyoloji ve Kardioyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Kasım 2008.
 8. Sapmaz A, Ersöz Ş, Balcı D, Tulga Ulus, Köksoy C. Uzak organ şartlandırması aort cerrahisinde medulla spinalis iskemisini engeller. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 mayıs 2008.
 9. Sapmaz A, Ersöz Ş, Tulga Ulus, Köksoy C. Medulla spinalis iskemik hasarını engellemede uzak organ iskemik şartlandırılmasının zamanlaması. XIV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15-19 mayıs 2009.
 10. Yay K, Diken A, İrdem A, Tütün U, Çatav Z, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Early coronary arterial bypass grafting (CABG) after life saving primary percutaneus coronary intervention (PCI): staged therapy outcome and stent restenosis. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 11. Aksöyek A, Babaroğlu S, Sarıtaş A, Parlar Aİ, Bahar İ, Çatav Z, Tütün U, Tulga Ulus, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF. Factors influencing the hospital mortality of subtotal pericardiectomy through median sternotomy. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 12. Yay K, Çetin E, Özyalçın S, Kaplan S, Vural K, Tulga Ulus. Major dehiscence of a mechanical prosthetic aortic valve due to massive infective endocarditis: a case report. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 13. Parlar Aİ, Tütün U, Aksöyek A, Altınay L, Topçu Dİ, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Saydam G, Katırcıoğlu SF. Pulmonary ischemia reperfusion parameters during conventional and normothermic onpump beating heart valve surgery. 5. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya.
 14. Tulga Ulus, Turan NN, Pınarlı F, Erdolu B. In vivo imaging; how deepness and dose effect the picture. 2. Ulusal Rejeneartif Tıp ve Hücresel Tedavi Kongresi, 11-13 Şubat, 2011, İzmir.
 15. Tulga Ulus, Turan NN, Özyalçın S, Aydoğ G, Ulus F, Göker H, Haznedaroğlu İ. Blood stoper: an investigation of cardiovascular surgery and hemostatic effects. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, Antalya.
 16. Erol ME, Songur M, Erdolu B, Tulga Ulus, Vural K. Timing of the hybrid intervention whom had both thoracic and abdominal aotic aneurysms. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, Antalya.
 17. Songur ÇM, Onk OA, Aksüt M, Tulga Ulus, Özyalçın S. Intrathoracic aortic diseases after cardiac surgery in long term. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, Antalya.
 18. Sevük U, Erdolu B, Kubat E, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Tütün U, Aydın H, Sarıtaş A, Birincioğlu L. Does really tyroid function and carotid artery stenosis have any relatioship. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, Antalya.
 19. Sevük U, Erdolu B, Kubat E, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Tütün U, Aydın H, Sarıtaş A, Birincioğlu L. Is there really relationship between thyroid function and carotid artery stenosis? 20-22 may 2011, 60th International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow, Russia.
 20. Tulga Ulus, Sapmaz A, Yavas S, Turan NN, Kaymaz FF, Yazıcıoğlu H, Ersöz S, Köksoy C. Does type of conditioning protect the spinal cord from the ischemia-reperfusion injury? 20-22 may 2011, 60th International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow, Russia.
 21. Songur M, Erdolu B, Özyalçın S, Tulga Ulus, Vural K. Does the patency differ according to the anastomatic site right coronary artery or the posterior descending branch? 20-22 may 2011, 60th International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow, Russia.
 22. Sevük U, Erdolu B, Kubat E, Çiçekçioğlu F, Tulga Ulus, Tütün U, Sarıtaş A, Birincioğlu L. Mitral paravalvular leakage at midpoint of the posterior annulus: does it concern us all? 20-22 may 2011, 60th International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow, Russia.
 23. Sevük U, Erdolu B, Kubat E, Tulga Ulus, Tütün U, Aydın H, Sarıtaş A, Birincioğlu L. Non-infective aortic paravalvular leakage: surgical results. 20-22 may 2011, 60th International Congress of The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Moscow, Russia.
 24. Yazıcıoğlu H, Parlar AI, Tokat S, Tulga Ulus, Yazıcıoğlu L. Comparison of laboratory, clinic data and apoptosis in patients undergoing CABG operation done either with intermittent aortic clamping with fibrillation or cardioplegic cardiac arrest technique. International Anesthesia Research Society, may 21-24, 2011.
 25. İrdem A, Genç B, Taşoğlu İ, Kervan Ü, Tulga Ulus, Çatav Z, Paç M. Künt göğüs travmasından iki yıl sonra tespit edilen sakküler torasik aort anevrizmasında başarılı endovasküler stent greft uygulaması. XV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 october 2011, Antalya.
 26. İrdem A, Kavasoğlu K, Erat S, Yüce G, Yurdakök O, Yurdakul M, Ökten S, Tulga Ulus, Paç M. 14 yıl önce aortik interruption nedeniyle opere edilen hastada bronşiyal arter anevrizmasının coil embolizasyonu. XV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 october 2011, Antalya.
 27. Taşoğlu İ, Kervan Ü, Sert DE, Yalçınkaya A, Lafçı G, Küçüker SA, Tulga Ulus, Paç M. Travma sonrası gelişen sakküler aort anevrizması. XV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 october 2011, Antalya.
 28. Tulga Ulus, Yavaş S, Sapmaz A, Sakaoğulları Z, Şimşek E, Ersöz S, Köksoy C. Conditioning effect on visceral organs during the ischemia-reperfusion injury of spinal cord. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 1-4 march 2012.
 29. Tulga Ulus, Pınarlı FA, Özyalçın S, Yılmaz M, Yavaş S, Demir A, Paç M. Effects of freshly isolated autologous bone marrow cell transplantation to the critical limb ischemia by both local and intraarterial application. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 1-4 march 2012.
 30. Tulga Ulus, Hanedan O, Türkmen U, Bozkurt T, Turan K, Erdolu B. Do we have to screen CABG patients for AAA. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 1-4 march 2012.
 31. Yurdakok O, Tasoglu I, Genc BS, Tola M, Ozdemir M, Tulga Ulus, Pac A, Pac M. Follow-up is crucially important after the interventional repair of aortic coarctation; case report, review of literature and suggestions. 61st ESCVS Dubrovnik, 25-28 april 2012.
 32. Tulga Ulus, Alpaslan FP, Sönmez D, Yeşilyurt A. The contralateral extremity has also benefit from the locally administered BM-MNC and cord blood serum in diabetic ischemic wound healing. European Society for Vascular Surgery, (Oral presentation) XXVI annual meeting, 19-21 september 2012, Bologna, Italy.
 33. Turan RG,Tulga Ulus, Turan IB, Akın I, Kische S, Turan CH, Paranskaya L, Arsoy N, Ortak J, Nienaber CH, Ince H. Influence of autologous freshly isolated bone marrow cells transplantation in patients with no option critical limb ischemia. 28. Ulusal Kardiyoloji kongresi, 11-14 ekim 2012, Antalya, Türkiye.
 • Turan RG,Tulga Ulus, Turan IB, Paranskaya L, Turan CH, Kische S, Akın I, Arsoy N, Ortak J, Nienaber CH, Ince H. Effect of autologous freshly isolated bone marrow cells transplantation in patients with peripheral occlusive arterial disease. 28. Ulusal Kardiyoloji kongresi, 11-14 ekim 2012, Antalya, Türkiye.
 1. Tulga Ulus, Ozkok A, Ozyalcın S, Karadeniz U. Which diabetic patient effected worst as endothelial function during coronary artery surgery? (OP) 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 21-24 march, 2013, Antalya, Turkiye.
 • Yılmaz M, Ozen A, Yay K, Unal EU, Faruk O, Tulga Ulus, Catav Z. The relationship between low intraoperative hemotocrit levels during cardiopulmonary bypass and postoperative neurological events. 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 21-24 march, 2013, Antalya, Turkiye.
 • Simsek E, Kılıç M, Simsek G, Moran B, Oguztuzun S, Sarıtas A, Tulga Ulus. The effects of CYP1B1 and GSTP isozymes in the occurance of aortic aneurysms. (OP) 14th congress of Asian society for vascular surgery and 16th congress of Turkish society for vascular and endovascular surgery 26-29 october 2013, Istanbul, Turkiye.
 1. Simsek E, Yesilyurt A, Pınarlı F, Eyerci N, Tulga Ulus. The effects of genetic mutations being isolated or combined on deep venous thrombosis and/or pulmonary embolism occurance. (OP) 14th congress of Asian society for vascular surgery and 16th congress of Turkish society for vascular and endovascular surgery 26-29 october 2013, Istanbul, Turkiye.
 2. Simsek E, Karapınar K, Ince I, Tulga ulus. Does the ankle brachial index correlate with the functionality of the upper extremity following the surgery for vascular trauma? (PP) 14th congress of Asian society for vascular surgery and 16th congress of Turkish society for vascular and endovascular surgery 26-29 october 2013, Istanbul, Turkiye.
 3. Tulga Ulus, Kocakulak M, Özyalçın S, Karahan M, Ürpermez E, Güray T, Şimşek E. The effects of pulsatile and nonpulsatile flow on coated and noncoated oxygenators (OP). 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 13-16 march 2014, Antalya.
 4. Songur MÇ, Özyalçın S, Özen A, Şimşek E, Kocabeyoğlu S, Ünal U, Avcı T, Taşoğlu İ, Kervan Ü, Tulga Ulus. Is really previous stenting effects graft patency following CABG? 5 years follow up (OP). 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 13-16 march 2014, Antalya.
 5. Tulga Ulus, Sunman H, Karahan M, Canpolat U, Şabanov C, Şimşek E, Pınarlı F, Turan NN. Mortality during the research should be analysed; atrial septal defect in an albino wistar rat (PP). 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 13-16 march 2014, Antalya.
 6. Tulga Ulus, Kucukay F, Sımsek E, Oktem S, Mola S, Ozdemır M, Sarıtas A, Vural K, Bırıncıoglu L. Ruptured abdominal aortic aneurysm treatment; in the stent greft era (PP), 63rd International congress of European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), 24-27 april 2014, Nice, France.
 7. G Saydam, M. Balk, D, Akbulut , E Dökümcü, A Özgök, Tulga Ulus.The relationship between levels of serum homocysteine and myeloperoxidase ın type II diabetic coronary artery patients. IFCC WORLDLABISTANBUL 22-26 June  2014 22. Int Congress of Clinical Chemistry and Laboratuary medicine (poster).
 8. G Saydam, M. Balk,………., A Özgök, Tulga Ulus. The relationship between apelin and lipid metabolism in type II diabetic coronary artery patients IFCC WORLDLABISTANBUL 22-26 June  2014        22.Int Congress of Clinical Chemistry and Laboratuary medicine (poster)
 9. Balk G Saydam,………., A Özgök, A.Tulga Ulus. Evaluation of endothelial dysfunction , inflamation and oxydative stres biomarkers in type II diabetic coronary artery patients. IFCC WORLDLABISTANBUL 22-26 June  2014        22. Int Congress of Clinical Chemistry and Laboratuary medicine (poster).
 10. Tulga Ulus, Turan NN, Pınarlı FA, Albayrak A, Kuddusi AI, Karahan M, Ozdemir ED, Sunman H, Şimşek E. Effect of mesenchymal stem cells obtaıned from dıfferent sources after myocardıal ınfarctıon ın rat. 4th EACTS meeting on cardiac and pulmonary regeneration and stem cell technology, (oral presentation) 12-13.December, 2014, Bern, Sweden.
 • Kucukay F, Karan A, Tulga Ulus, Simsek E, Ozdemir M, Okten RS, Ozbulbul NI. OP; Resistant type 2 inferior mesenteric artery endoleak that caused aneurysmal sac expansion after abdominal EVAR: treatment results. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 1. Kucukay F, Karan A, Yurdakul M, Tulga Ulus, Ozdemir E, Okten RS, Ozbulbul NI, Tutun U, Iscan Z, Ozdemir M. PP; Stent greft implications in infraaortic peripheral lesions: what does effect primary patency rate at 5 years. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 2. Kucukay F, Karan A, Yurdakul M, Ozdemir E, Tulga Ulus, Tutun U, Iscan Z, Okten RS, Ozbulbul NI, Ozdemir M. PP; Bronchial artery embolisation with embosphere for massive hemoptysis: long term results. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 3. Kucukay F, Karan A, Tulga Ulus, Simsek E, Ozbulbul NI, Okten RS, Ozdemir M. PP; Outback LTD re-entry catheter for traversing chronic total occlusions of the peripheral arteries. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 • Kucukay F, Karan A, Ozdemir E, Tulga Ulus, Simsek E, Okten RS, Ozbulbul NI, Ozdemir M. PP; Acute complicated type 3 dissecting aortic aneurysm with right leg ischemia: endovascular treatment with both TEVAR and distal abdominal aortic fenestration followed by PTA. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 1. Kucukay F, Karan A, Tulga Ulus, Simsek E, Okten RS, Ozbulbul NI, Ozdemir M. PP; Cutting baloon angioplasty for central vein stenosis in hemodialysis patients: report of 2 cases. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 2. Kucukay F, Karan A, Yurdakul M, Ozdemir E, Tulga Ulus, Simsek E, Tutun U, Iscan Z. PP; Advanta V12 large diameter baloon expandable stent grafts for endovascular treatment of infrarenal abdominal aortic pathologies. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 3. Kucukay F, Karan A, Yurdakul M, Tulga Ulus, Okten RS, Ozdemir M, Ozbulbul NI. PP; Endovascular embolisation of large renal arteriovenous fistulas with coils or amplatzer vascular plugs: long term results. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 4. Kucukay F, Karan A, Ozdemir M, Tulga Ulus, Okten RS, Ozbulbul NI. PP; A large renal angiomyolipoma that caused retroperitoneal hemorrhage: endovascular transcatheter embolization with embosphere 700-900 micron particles. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 5. Kucukay F, Karan A, Tulga Ulus, Simsek E, Okten RS, Ozbulbul NI, Ozdemir M, Tola M. PP; Iatrogenic right subclavian artery pseudoaneurysm: endovascular treatment with Viabahn. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 6. Yurdakul M, Karan A, Kucukay F, Yekeler A, Tulga Ulus, Simsek E, Ozdemir M. PP; A huge left sided intralobar pulmonary sequestration causing massive hemoptysis and lung infection: endovascular treatment with amplatzer vascular plug II. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.
 7. Kucukay F, Karan A, Bostancı EB, Akoglu M, Akdogan M, Iscan Z, Simsek E, Tulga Ulus, Ozdemir M, Ozbulbul NI,Okten RS, Tola M. PP; Transhepatic endovacscular portal vein embolisation before hepatectomy: safety and efficacy. 64th International congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery in conjunction with 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, march 26-29, 2015, Istanbul.   

Yayınlar (1)

 1. Mavitaş B, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Tulga Ulus, Kızıltepe U, Taşdemir O, Bayazıt K. Valve replacements in the treatment of bacterial endocarditis; long term follow-up. Türk Kardiyol Dern Arş 1996;24:164-167.
 1. Mavitaş B, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Ten years experience with pericardiectomy. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1996;4:222-225.
 1. Katırcıoğlu SF, Özgencil E, Yamak B, Tulga Ulus, Ayaz S, Sarıtaş Z, Konan A, Tuncer M, Taşdemir O, Bayazıt K. Effects of prostacyclin on hemodynamics after intestinal ischemia-reperfusion. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997;5:43-47.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Tulga Ulus, Taşdemir O, Bayazıt K. Mitral Valve Replacement with St. Jude Medical Prosthesis and Low Dose Anticoagulation over 50 years. J Heart Valve Disease 1998;7:455-459.
 1. Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Tulga Ulus, Yamak B. Comparison of the effects of Enoximone and Isoproterenol on Protamine cardiotoxicity in the anesthetized dogs. Japan Circ J 1998;62:122-126.
 1. Katırcıoğlu SF, Yavaş S, Tulga Ulus, Yamak B, Sarıtaş Z, Yıldız Ü, Taşdemir O. Experimental inhibition of Protamine Cardiotoxicity by Prostacyclin. Angiology 1999;50:929-935.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Tulga Ulus, Özsöyler İ, Yıldız Ü, Mavitaş B, Birincioğlu L, Taşdemir O. Treatment of functional tricuspid regurgitation by bicuspidalization annuloplasty during mitral valve surgery. J Heart Valve Dis 1997;6:631-635.
 1. Katırcıoğlu SF, Sarıtaş Z, Tulga Ulus, Yamak B, Yücel D, Ayaz S. Iloprost as an additive to the cardioplegic solutions improves the myocardial performance. Prostaglandins 1998;55:51-65.
 1. Sarıtaş A, Uzunonat G, Kural T, Nisanoğlu V, Mavitaş B, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Aortic annulus enlargement procedures and long-term follow-up. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1997;5:176-185.
 1. Mavitaş B, Tulga Ulus, İşcan Z, Yamak B, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Twenty five years of experience with left atrial myxoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997;5:207-209.
 1. Uzunonat G, Emir M, Yamak B, Tulga Ulus, Ulaş M, Uncu H, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Coronary sınus retroperfusion during acute experimental coronary artery occlusion. J Cardiovasc Surg 1999;40:197-201.
 1. Tulga Ulus, İşcan Z, Sarıtaş Z, Can C, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Inhibition of myointimal proliferation by octreotide in canine vein interposition grafts. Eur Surg Res 1998;30:318-325.
 1. Tulga Ulus, Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Efficacy of skeleton muscle ventricle after long term stimulus. Türk Kardiyoloji Dergisi 1997;2:99-103.
 1. Yamak B, Mavitaş B, Özatik MA, Tulga Ulus, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Low-dose anticoagulation by using St.Jude medical heart valve prosthesis with the completely followed up 1000 patients. Türk Kardiyoloji Dergisi 1997;2:93-98.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Tulga Ulus, Birincioğlu L, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Mitral valve replacement with bioprosthesis in age group 50 to 65 years. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:23-27.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Tulga Ulus, İşcan Z, Mavitaş B, Taşdemir O. Aortic Valve Replacement            with St. Jude medical prosthesis and fixed-dose anticoagulation J Card Surg. 1997;12:363-370.
 1. Tulga Ulus, Sarıtaş Z, Yamak B, Sürücü S, Tuncel M, Katırcıoğlu SF. ATP-MgCl2 utilization for spinal cord protection during experimental thoracic aortic occlusion. J Cardiovascular Surg 1999;40:495-499.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, İşcan Z, Yamak B, Sarıtaş Z, Birincioğlu L. Preservation of myocardial metabolism in acute coronary artery occlusions with retrograde coronary sinus perfusion and iloprost. Prostaglandins, Leukotriens and Essential Fatty Acids 1998;59:169-174.
 1. Mavitaş B, İşcan Z, Yamak B, Tulga Ulus, Sarıtaş Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Preservation of myocardial metabolism in acute coronary artery occlusions with retrograde coronary sinus perfusion and L-Carnitine in dogs. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998;26:171-176.
 1. Birincioğlu L, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Yamak B, Kale A, Aydoğ G, Taşdemir O. An epitelial angiosarcoma diagnosed as pseudoaneurysm. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1998;6:60-63.
 1. Mavitaş B, Yamak B, Sarıtaş A, İşcan Z, Erdil N, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. Long-term results of mitral valve replacement with the St. Jude medical heart valve prosthesis. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1998;6:7-14.
 1. Emir M, Uzunonat G, Yamak B, Tulga Ulus, Göl K, İşcan Z, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Effects of pregnancy on long term follow-up of mitral valve bioprostheses. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:174-178.
 1. Yamak B, Emir M, Tulga Ulus, Aksöyek A, İşcan Z, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Pregnancy with St. Jude Medical mitral valve prosthesis. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000;8:127-129.
 1. Yamak B, Özsöyler İ, Tulga Ulus, Kızıltepe U, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Comparison of reoperation findings of Carpentier-Edwards (Standart) bioprosthesis and St. Jude Bioimplant (Liotta) in mitral position. Cardiovasc Surg 1999;7(7):730-734.
 1. Yamak B, Tulga Ulus. Review: Wolff-Parkinson-White syndrome and surgery. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1998;2:33-40.
 1. Mavitaş B, Tulga Ulus, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Clinical superiority of membrane oxygenator over bubble oxygenator. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1998;11:22-24.
 1. Mavitaş B, Tulga Ulus, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K. Emergent coronary bypass  surgery during acute myocardial infarction. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1998;11:92-95.
 1. Yamak B, İşcan Z, Tulga Ulus, Mavitaş B, Sarıtaş A, Erdil N, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Long-term results of patients with a narrow annulus who had aortic valve replacement with a St.Jude medical mechanical prosthesis. Türk Kardiyoloji Dergisi 1998;3:165-169.
 1. Göl K, Karahan M, Tulga Ulus, Erdil N, İşcan Z, Karabiber N, Taşdemir O. Blood stream, respiratory and deep surgical wound infections after open heart surgery. J Cardiac Surgery 1998;13:252-259.
 1. Yamak B, Mavitaş B, Bardakçı H, Birincioğlu L, Tulga Ulus, İşcan Z, Bayazıt M, Taşdemir O. Retroperitoneal approach for infrarenal aortic lesions: early results of ten cases. Damar Cerrahisi Dergisi 1998;1:1-5.
 1. Birincioğlu L, Tulga Ulus, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Taşdemir O. Intravenous diltiazem for treatment of supraventricular tachycardia after coronary artery bypass surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:203-207.
 1. Mavitaş B, Tulga Ulus, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Özer C, Taşdemir O, Bayazıt K. Emergency coronary artery bypass grafting after failed angioplasty. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:195-198.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Battaloğlu B, Tulga Ulus, Ünlü M, Sarıtaş Z, Vural G, Yavaş S, Taşdemmir O, Bayazıt K. Experimental evaluation of retrograde cerebral perfusion by single photon emission computed tomography technique (SPECT). J Cardiovas Surg 1999;40:573-575.
 1. Yamak B, Mavitaş B, Sarıtaş A, Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Birincioğlu L, Karagöz H, Şener E, Taşdemir O, Bayazıt K. Ten year results with Liotta porcine bioprostheses in the mitral position. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:260-264.
 1. Yamak B, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Mavitaş B, Sarıtaş A, Tasdemır O, Bayazıt K. Surgery for combıned rheumatic valve and coronary artery disease. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:33-36.
 1. Birincioğlu L, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Yamak B, Kale A, Aydoğ G, Tasdemır O. Right atrial myxoma originating from tricuspit septal leaflet. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:59-61.
 1. Birincioğlu CL, Küçüker Ş, Yapar EG, Yıldız Ü, Tulga Ulus, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Tasdemır O. Perinatal mitral valve interventions: a report of 10 cases. Annals of Thoracic Surgery 1999;67:1312-1314.
 1. Tulga Ulus, Yamak B, Iscan Z, Ayaz S, Katırcıoğlu SF, Tasdemır O. Monitorization of the oral anticoagulant therapy and factors effecting the INR value. Türk Kardiyoloji dergisi 1998;1:239-243.
 1. Yamak B, Tulga Ulus, Ayaz S, Katırcıoğlu SF. Oral anticoagulants and monitoring. Türk Kardiyoloji dergisi 1998;1:244-248.
 1. Erdil N, Kultufan S, Tulga Ulus, Özsöyler İ, Bardakcı H, Tütün U, Katırcıoğlu SF, Erdemli Ö, Mavitaş B, Tasdemir O. Simplified coronary sinus retroperfusion during emergent coronary revascularization (case report). Türk Kardiyoloji dergisi 1998;1:258-259.
 1. Birincioğlu L, Bardakcı H, Küçüker Ş, Tulga Ulus, Arda K, Yamak B, Taşdemir O. A clinical dilemma: cardiac and pericardiac echinococcosis. Ann Thorac Surg 1999;68(4):1290-1294.
 1. Tulga Ulus, Gökçe P, Özgencil E, Yıldız Ü, İbrişim E, Katırcıoğlu SF. Beneficial effects of aminophylline on ischemia-reperfusion in isolated rabbit heart. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:96-100.
 1. Tulga Ulus, Mavitaş B, Yamak B, Birincioğlu L, Sarıtaş Z, Sürücü S, Tuncel M, Katırcıoğlu SF, Tasdemır O. Graft that was embeded in to the omentum; used for the skeletal-muscle ventricles. Türk Kardiyoloji dergisi 1998;1:302-304.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Sarıtaş Z, Yamak B, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O. Protective effect of pentoxyphylline on spinal cord ischemia. Türk Kardiyoloji dergisi 1999;2:44-48.
 1. Mavitaş B, Tulga Ulus, Yıldız Ü, Yamak B, Birincioğlu L, Katırcıoğlu SF, Taşdemir O, Bayazıt K. Massive isolated chylopericardium. Türk Kardiyoloji dergisi 1999;2:57-60.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Sarıtaş Z, Gökçe P. Effects of ATP-MgCl2 administration in hypovolemic dogs. Pan Minerva Medica 1999;41:323-330.
 1. Katırcıoğlu SF, İşcan Z, Tulga Ulus, Sarıtaş Z. Myocardial preservation in acute coronary artery occlusion with coronary sinus retroperfusion and carnitine. J Cardiovasc Surg 2000;41:45-50.
 1. Bayazıt M, Gol MK, Iscan Z, Tulga Ulus, Tasdemir O, Bayazıt K. Is surgery justifiable for treatment of small abdominal aortic aneurysms? Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7:200-203.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Gökçe P, Sürücü S. Iloprost protects the spinal cord during aortic cross-clamping in a canine model. J Cardiovasc Surg 2000;41:89-93.
 1. Yamak B, Iscan Z, Mavitaş B, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Tasdemir O, Bayazıt K. Low-dose oral anti-coagulation and antiplatelet therapy with St. Jude Medical heart valve prosthesis. J Heart Valve Dis 1999;8(6):665-673.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Yamak B, Özsöyler İ, Birincioğlu L, Taşdemir O. Acute mechanical valve thrombosis of the St.Jude Medical prosthesis J Card Surg. 1999;14(3):164-168.
 1. Birincioğlu L, Tulga Ulus, Bardakcı H, Küçüker Ş, Kara F, Taşdemir O. Is there another type of biventricular atrio-ventricular connection ? Tex Heart Inst J 1999;26:252-257.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Sarıtaş Z. ATP-MgCl2 treatment after experimental acute myocardial ischemia and reperfusion. Panminerva Medica 2000;42(1):11-15.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Zorlu F, Can C, Apaydın N, Karacagil S, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Prevention of intimal hyperplasia by single-dose pre-insertion external radiation in canine-vein interposition grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:5:456-460.
 1. Katırcıoğlu SF, Yamak B, Tulga  Ulus, Yıldız Ü, Mavitaş B, Birincioğlu L, Taşdemir O. Comparison of 21-23 size st. Jude medical valves to the 27-29 size mechanical valves in aortic position; ten year follow-up. J Cardiovasc Surg 2000;41:31-36.

 

 1. Tulga Ulus, Ljungman C, Almgren B, Hellberg A, Bergqvist D, Karacagil S. The influence of distal runoff on patency of infrainguinal vein bypass grafts. Vascular Surg 2001;35:31-35.
 1. Ljungman C, Tulga Ulus, Almgren B, Bergstrom R, Hellberg A, Bergqvist D, Karacagil S. A multivariate analysis of factors affecting patency of femoropopliteal and femorodistal bypass grafting. Vasa 2000;29 (3):215-220.
 1. Katırcıoğlu SF, Gökçe P, Tulga Ulus, Tütün U, Apaydın N, Koç B. Reduction Of The Infarcted Area With The Use Of Simplified Coronary Sinus Retroperfusion During Experimental Coronary Artery Occlusion. Int J Cardiol 2000;73 (2):115-121.
 1. Christiansson L, Tulga Ulus, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. New aspects of the spinal cord circulation as assessed by intrathecal oxygen tension monitoring during various arterial interruptions in the pig. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;121(4 Pt 1):762-772.
 1. Hellberg A, Christiansson L, Tulga Ulus, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. A prolonged spinal cord ischemia model in pigs: passive shunting offers stable central hemodynamics during aortic occlusion. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:318-323.
 1. Christiansson L, Tulga Ulus, Hellberg A, Bergqvist D, Wiklund L, Karacagil S. Increased FiO2 improves intrathecal oxygenation during thoracic aortic cross-clamping in pigs. Scand Cardiovasc J 2001;35:137-141.
 1. Hellberg A, Tulga Ulus, Christiansson L, Bergqvist D, Thelin S, Karacagil S. Influence of low proximal aortic pressure on spinal cord oxygenation in experimental thoracic aortic occlusion. J Cardiovasc Surg (Torino) 2001;42(2):227-231.
 1. Hellberg A, Tulga Ulus, Christiansson L, Westman J, Leppanen O, Bergqvist D, Karacagil S. Monitoring of intrathecal oxygen tension during experimental aortic occlusion predicts ultrastructural changes in the spinal cord. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;121:316-323.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Gökçe P, Apaydın N, Ayaz S, Dalva K, Koç B, Atalay F. Beneficial effects of iloprost during experimentally induced hemorrhagic shock. Panminerva Medica 2000;42(2):109-117.
 1. Demirer S, Sengul N, Yerdel MA, Tuzuner A, Tulga Ulus, Gurler A, Bergqvist D, Siegbahn A, Karacagil S. Haemostasis in patients with Behçet’s disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19(6):570-574.
 1. Birincioğlu L, Tıkız H, Bardakcı H, Balbay Y, Tulga Ulus, Göksel S, Taşdemir O. Repair of isolated atrial inversion with venous return abnormality. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000;8:161-163.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Sürücü S, Apaydın N, Gökçe P, Katırcıoğlu SF. Functional outcome in model of spinal cord ischemia: use of enoximone. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000;8:216-220.
 1. Birincioğlu CL, Bayazıt M, Tulga Ulus, Bardakcı H, Küçüker Ş, Taşdemir O. Carotid disease is a risk factor for stroke in coronary bypass operations. J Card Surg 2000 Nov-Dec;14(6):417-423.
 1. Tulga Ulus, Aksöyek A, Katırcıoğlu SF, Gökçe P, Koç B. Preservation of myocardial functions by pentoxyphylline cardioplegia during and after cardiopulmonary bypass. Panminerva Med 2000;42;4:253-256.
 1. İbrişim E, Tulga Ulus, Aksöyek A, Karapınar K, Gökçe P, Apaydın N, Şener O, Katırcıoğlu SF. Preservation of the myocardial functions by enoximon during cross-clamping; experimental study. Türk Kardiyoloji dergisi 2000;3:145-147.
 1. Tulga Ulus, Nisanoğlu V, Katırcıoğlu SF. Early and late surgical results of ischemic mitral regurgitation. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2001;5:63-69.
 1. Katırcıoğlu SF,Tulga Ulus, Aksöyek A. Coronary sinus retroperfusion with a simple method (letter). Asian Cardiovasc Thorac Ann 2001;9:252.
 1. Basu S, Hellberg A, Tulga Ulus, Westman J, Karacagil S. Biomarkers of free radical injury during spinal cord ischemia. FEBS Lett 2001;508(1):36-38.
 1. Ayoğlu H, Yağar S, Yamak B, Ünver S, Yılmaz S, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Erdemli Ö. Patient with autoimmune hemolytic anemia in open heart surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2001;7:87-89.
 1. Logason K, Tulga Ulus, Berqgvist D, Ljungman C, Karacagil S. Acute occlusion of the distal popliteal artery due to an osteochondroma of the fibula: a case report and review of the literature. Eur J Vasc Endovasc Surg  Extra 2001;6(1):95-97.
 1. Löfberg AM, Karacagil S, Ljungman C, Nyman R, Tulga Ulus, Boström A, Östholm G. Distal percutaneous transluminal angioplasty through infrainguinal bypass grafts. Eur J Vasc Endovasc Surg 2002;23(3):212-219.
 1. İyican D, Durak P, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Selektif serebral perfüzyon uygulanan Tip I aort diseksiyonu cerrahisinde bispektral indeks skorları. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2002;8:39-42.
 1. Logason K, Karacagil S, Tulga Ulus, Hardemark HG. The impact of different spectral Doppler criteria on the proportion of high-grade internal carotid artery stenosis in patients undergoing duplex scanning. Angiology 2002 May-Jun;53(3):297-301.
 1. Tutun U, Tulga Ulus, Aksoyek A, Kaplan S, Ayaz S, Yılmaz S, Birincioglu L, Katırcıoglu SF. Protein C, S and Antitrombin III levels in patients with acute mechanical valve thrombosis. Panminerva Med 2002;44(4):359-363.
 1. Kunduracılar Z, Tulga Ulus, Çağlı K, Arıkan H, Aksöyek A, Taşdemir O. Pulmonary complications after coronary bypass surgery and its etiologies. Türk Kardiyoloji Dergisi 2002;3:135-139.
 1. Katırcıoğlu SF, Tulga Ulus, Saritas Z, Aksoyek A, Tutun U, Apaydin N, Pamuk K, Ozgencil E, Koc B. Magnesium-enriched coronary sinus retroperfusion during acute coronary artery occlusion. Coron Artery Dis 2002 Sep;13(6):331-336.
 1. Katırcıoğlu SF, Saritas Z, Küçüker Ş, Tulga Ulus, Tutun U, Aksoyek A, Koc B, Ayaz S. Comparison of metabolic responses to deep hypothermic total circulatory arrest and retrograde cerebral perfusion in an experimental model. Cardiovasc Surg 2002;10(6):608-614.
 1. Tulga Ulus, Aksoyek A, Ozkan M, Katircioglu SF, Basu S. Cardiopulmonary bypass as a cause of free radical-induced oxidative stress and enhanced blood-borne isoprostanes in humans. Free Radic Biol Med 2003 Apr 1;34(7):911-917.
 1. Tütün U, Tulga Ulus, Aksöyek A, Hizarci M, Kaplan S, Erbas S, Köse K, Katircioglu SF, Kutsal A. The place of closed mitral valvotomy in the modern cardiac surgery era. J Heart Valve Disease 2003;12:585-591.
 1. Katırcıoglu SF, Tulga Ulus, Saritas Z, Kaplan S, Tutun U, Aksoyek A, Apaydin N, Ozgencil E, Koc B. Contractile response of different segments of the latissimus dorsi muscle to chronic stimulation. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2003 Aug;51(8):344-8.
 1. Özişik K, Emir M, Tulga Ulus, Kaplan S, Misirlioglu M, Tuncer AS, Katircioglu SF.The renin-angiotensin system genetic polymorphisms and rheumatic mitral valve disease. J Heart Valve Dis 2003;12:33-37.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Aksöyek A, Temürtürkan M, Budak B, Katırcıoğlu SF, Kutsal A, Çobanoğlu A. Koroner arter bypass ameliyatı olan yaşlı diyabetik hastalarda ameliyat mortalitesi ve koroner ateroskleroz dağılımı. Türk Geriatri Dergisi 2004;7(1):15-20.
 1. Kızıltepe U, Turan NN, Ünsal H, Tulga Ulus, Akar F. Bir kırmızı şarap polifenolü olan resveratrolün spinal kord koruyucu etkisi: nörolojik ve histolojik bulgular. Damar Cerrahisi Dergisi 2003;12(2):17-23.
 1. Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Hızarcı M, Katırcıoğlu SF. Is BioGlue beneficial in repair of left ventricular posterior free wall rupture. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2004;8(1):46-48.
 1. Karapinar K, Tulga Ulus, Tutun U, Aksoyek A, Apaydin N, Pamuk K, Can Z, Saritas Z, Kucukay F, Arda K, Katircioglu SF. Implantation of novel small-diameter polyurethane vascular prostheses interposed in canine femoral and carotid arteries. Eur Surg Res 2004 Jul-Aug;36(4):241-8.

Yayınlar (2)

 

 1. Aksoyek A, Tulga Ulus, Tutiun U, Budak B, Parlar A, Korkmaz K, Colak A, Katircioglu SF. Cardiac valve replacement with mechanical prostheses in patients aged 65 years and over. J Heart Valve Dis 2004 Jul;13(4):641-50.
 1. Ozkan M, Koramaz I, Tulga Ulus, Tavil Y, Filizlioglu H, Baykan EC, Eryilmaz S, Inan B, Katircioglu SF, Ozyurda U. Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic artery flows: Is it a vasodilator? J Thorac Cardiovasc Surg. 2004 Sep;128(3):354-6.
 1. Durak P, Yılmaz T, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Kardiyak cerrahide non-invaziv kardiyak output tekniği (NICO) ile VCO2 tespiti. Demet Sağlık 2004:7;7-9.
 1. Tulga Ulus, Aksoyek A, Özkan M, Katircioglu SF, Vessby B, Basu S. Oxidative stress and changes in alpha-Tocopherol levels during coronary artery bypass grafting. Ann NY Acad Sci 2004;1031:357-360.
 1. Tutun U, Aksoyek A, Tulga Ulus, Parlar Aİ, Göl MK, Bayazıt M. Acute gastrointestinal bleeding due to primary aortoduodenal fistula: report of two rare cases. Turk J Gastroenterol 2004;15(4):253-257.
 1. Tulga Ulus, Budak B, Seren M. Antikoagülasyon ve nötralizasyonu. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg 2004;5:84-99.
 1. Kızıltepe U, Turan NN, Han U, Tulga Ulus, Akar F. Resveratrol, a red wine polyphenol, protects spinal cord from ischemia-reperfusion injury. J Vasc Surg 2004 Jul;40(1):138-45.
 1. Hızarcı M, Tütün U, Tulga Ulus, Aksöyek A, Seren M, Katırcıoğlu SF. Travmatik vasküler yaralanmalara müdahaleler. Damar Cerrahisi Dergisi 2004;13(1):17-22.
 1. Ozisik K, Misirlioglu M, Tulga Ulus, Tuncer S, Emir M, Katircioglu F. Renin-angiotensin system polymorphisms and coronary artery surgery patients. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2005 Jun;13(2):153-6.
 1. Aksoyek A, Tutun U, Tulga Ulus, Ihsan Parlar A, Budak B, Temurturkan M, Katircioglu SF, Cobanoglu A. Surgical Drainage of Late Cardiac Tamponade Following Open Heart Surgery. Thorac Cardiovasc Surg 2005 Oct;53(5):285-290.
 1. Yazıcıoğlu H, Muslu S, Tulga Ulus, Erdemli Ö. Comparison of clinical and laboratory values in CABG operations done either with intermittent aortic cross-clamping with fibrillation or blood cardioplegic arrest. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2005;11:107-111.
 1. Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Mısırlıoğlu M, Çiçekçioğlu F, Özışık K, Parlar Aİ, Budak B, Gedik S, Katırcıoğlu SF. Gene polymorphisms in patients below 35 years of age who underwent coronary artery bypass surgery. Coronary Artery Disease 2006;17(1):35-9.
 1. Coşkun B, Soylemez S, Parlar AI, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Akar F. Effect of resveratrol on nitrate tolerance in isolated human internal mammary artery. J Cardiovasc Pharmacol 2006;47(3):437445.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Aksöyek A, Çiçekçioğlu F, Budak B, Seren M, Katırcıoğlu SF. Mitral valve replacament following closed mitral valvotomy. Chirurgia 2006;19:7-11.
 1. Tütün U, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Parlar AI, Tulga

Ulus, Katırcıoğlu SF. Composite graft in cases of insufficient length of internal thoracic artery.
Anadolu Kardiyol Dergisi 2006 Dec;6(4):369-371.

 

 1. Akgül A, Tuncel Ç, Kervan Ü, Tosya A, Tulga Ulus,

      Bayazıt M, Katırcıoğlu SF. Prosthetic graft infections.     

      Damar Cerrahisi Dergisi 2006; 15(1):7-10.

 

 1. Apaydın N, Sarıtaş ZK, Pamuk K, Özgencil FE, Ocak F, Tulga Ulus, Budak B, Sürücü S, Katırcıoğlu SF.
  The Effects on Myocardial Improvement Using ATP-MgCl2 during the Ischemia Reperfusion Period; An In Vitro Study. Turk J Vet Anim Sci 2006;30:449-456.
 1. Sarıtaş ZK, Apaydın N, Özgencil FE, Pamuk K, Tulga Ulus, Aksoyek A, Tütün U, Parlar Aİ, Katırcıoğlu SF. Effects of ATP-MgCl2 on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury: An In Vivo Experimental Study
  Turk J Vet Anim Sci 2006;30:471-475.
 1. Tulga Ulus, Erbas S, Budak B, Tutun U, Aksoyek A, Cicekcioglu F, Seren M, Arat N, Fehmi Katircioglu S. Dobutamine stress echocardiography and left ventricular mass changes of mechanical aortic valve replacement in four years follow-up. Minerva Cardioangiol 2007 Apr;55(2):157-65.
 1. Aksoyek A, Tutun U, Ayaz S, Budak B, Tulga Ulus, Parlar AI, Yılmaz S, Katircioglu SF. Evaluation of hematologic factors in young and elderly candidates for coronary artery bypass grafting. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2007;15(1):18-23.
 1. Aksoyek A, Tutun U, Babaroğlu S, Parlar AI, Tulga Ulus, Katircioglu SF. Penetrating cardiac injuries. Turkish J Trauma Emerg Surg 2007;13(2):135-141.
 1. Tutun U, Çiçekçioğlu F, Budak B, Temurtürkan M, Parlar Aİ, Seren M, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Coronary atherosclerosis distribution and the effect of blood glucose level on operative mortality/morbidity in diabetic patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery: a single center experience. Anadolu Kardiyol Dergisi 2007;7:158-163.
 1. Tulga Ulus, Turan NN, Seren M, Budak B, Tutun U, Yazicioglu H, Surucu S, Akar F, Katircioglu SF. In Which Period of Injury Is Resveratrol Treatment Effective: Ischemia or Reperfusion? Ann Vasc Surg 2007 May – June;21(3):360-366.
 1. Tulga Ulus, Parlar AI, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Altınay L, Irdem AK, Katircioglu SF. Akut aort diseksiyonları. Türkiye klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Kalp Damar Cerrahisi Özel Sayısı, 2007;3(7):37-47.
 1. Akar F, Manavbasi Y, Parlar AI, Tulga Ulus, Katircioglu SF. The Gender Differences in the Relaxation to Levosimendan of Human Internal Mammary Artery. Cardiovasc Drugs Therapy 2007;17: 21(5):331-8.
 1. Tulga Ulus, Tütün U, Budak B, Erbaş S, Arat N, Bozboğa S, Köse K, Seren M, Parlar AI, Aksöyek A,Katircioğlu SF. Evaluation of hemodynamic changes in patients with mitral valve replacement using dobutamine stress echocardiography. Anadolu Kardiyol Dergisi 2007 Dec;7(4):397-403.
 1. Yay K, İrdem AK, Tütün U, Yurdakul M, Parlar Aİ, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Staged pta and surgical vascular interventions for multilevel peripheric arterial disease. Damar Cerrahisi Dergisi 2007; 16 (3): 25-30.
 1. Turan NN, Akar F, Budak B, Seren M, Parlar AI, Sürücü S, Tulga Ulus. How DMSO, a Widely Used Solvent, Affects Spinal Cord Injury. Ann Vasc Surg 2008;22:98-105.
 1. Tulga Ulus, Parlar AI, Babaroğlu S, Temuçin T, Sürücü HS, Çiçekçioğlu F, Aksöyek A, Tütün U, Katrcoğlu SF. Analysis of restenosis following closed mitral valvotomy; healing of wounds. Scientific letter. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2008;8:67-68.
 1. Katircioglu SF, Seren M, Parlar AI, Turan NN, Manavbasi Y, Aydog G, Cicekcioglu F, Tutun U, Tulga Ulus. Levosimendan effect on spinal cord ischemia-reperfusion injury following aortic clamping. J Card Surg 2008 Jan-Feb;23(1):44-8.

 

 1. Tutun U, Cicekcioglu F, Parlar AI, Tola M, Tulga Ulus, Katircioglu SF. A new technique for the old       arterial graft: internal thoracic artery. J Card Surg        2008 Mar-Apr;23(2):159-62.

 

 1. Yay K, Tuncel Ç, Parlar Aİ, Tütün U, Aksöyek A, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Bayazıt M. Penetrating carotid artery injuries. Damar Cerrahisi Dergisi 2008;17(1);9-12.

 

 1. Ersoy O, Budak AB, Mungan U, Tutun U, Parlar AI, Cicekcioglu F, Tulga Ulus, Katircioglu SF. Levosimendan for ischemic preconditioning in thoracic aortic aneurysm repair. J Card Surg 2008 May-Jun;23(3):251-3.
 1. Seren M, Budak B, Turan N, Parlar AI, Akar F, Tulga Ulus. Collaborative Therapy with Nebivalol and L-NAME for Spinal Cord Ischemia/Reperfusion Injury. Ann Vasc Surg 2008 May-Jun;22(3):425-31.
 1. Yavaş S, Yağar S, Mavioğlu L, Çetin E, İşcan HZ, Tulga Ulus, Birincioğlu CL. Tracheostomy; how and when should be done in cardiovascular surgery ICU? J Card Surg 2009;24(1):11-8.

 

 1. Sarıtaş A, Yavaş S, Kervan Ü, Demirtaş E, Tulga Ulus. Unilateral brachial artery antegrade selective cerebral perfusion following carotid endarterectomy for carotid coronary and aortic aneurysmal surgery. J Card Surg 2009;24(2):178-80.

 

 1. Çiçekçioğlu F, Kervan Ü, Parlar Aİ, Ersoy Ö, Bardakçı H, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF, Birincioğlu CL. Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Amiodaron. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2009;17(2):77-82.
 1. Çiçekçioğlu F, Tütün U, Babaroğlu S, Aksöyek A, Parlar Aİ, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Re-operation for the mechanical valve obstruction with a beating heart technique in an elderly patient with compromised ventricular function. Anadolu Kard Derg 2008;8:389-90.
 1. Tulga Ulus, Parlar Aİ, Çiçekçioğlu F, Tütün U, Altınay L, İrdem AK, Katırcıoğlu SF. Akut aort diseksiyonları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Dergisi 2007;3(7):37-47.
 1. Tasoğlu İ, Hanedan O, Tulga Ulus. Thromboangitis Obliterans (Buerger Hastalığı). Türkiye Klinikleri, Genel Cerrahi Özel Sayısı, Derleme. 2008;1(3):15-25.
 1. Ulus F, Hellberg A, Tulga Ulus, Karacagil S. Alterations in cerebrospinal fluid PO2, PCO2 and pH measurements during and after experimental thoracic aortic cross-clamping. Ann Vasc Surg 2009;23(1):122-7.
 1. A Tulga Ulus, Hellberg A, Ulus F, Karacagil S. Effect of Central Venous Pressure on Spinal Cord Oxygenation. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2009;17:46-53.
 1. Tasoglu I, Tutun U, Lafci G, Hijaazi A, Yener U, Yalcinkaya A, Tulga Ulus, Aksoyek A, Sarıas A, Birincioglu L, Pac M, Katircioglu F. Primary cardiac myxomas: clinical experience and surgical results in 67 patients. J Card Surg 2009;24:256-259.
 1. Budak B, Seren M, Turan NN, Sakaogullari Z, Tulga Ulus. The Protective Effects of Resveratrol and l-NAME on Visceral Organs following Aortic Clamping. Ann Vasc Surg. 2009 Jul 22.
 1. Yay K, Çetin E, Altınay L, Parlar Aİ, Mungan U, Akgül A, Tulga Ulus, Bayazıt M. Popliteal artery aneurysms. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2009;2;13-16.
 • Yavas S, Kucukay F, Tulga Ulus. Is endovascular intervention for the treatment of pseudoaneurysm in active Behçet’s disease with arterial and venous involvement; succesful; case report. Türkiye Klinikleri J Cardiovascular Science 2009;21(3):477-480.
 1. Yavas S, Mavioglu L, Kocabeyoglu S, Iscan HZ, Tulga Ulus, Bayazit M, Birincioglu CL. Is Female Gender Really a Risk Factor for Carotid Endarterectomy? Ann Vasc Surg. 2010;6:775-785.
 • Yavaş S, Ayaz S, Çatav Z, Tulga Ulus. The effects of different reagents on coagulation tests: innovin versus thromborel-s. BİDDER Tıp Bilimleri dergisi, 2010;2:1-9.
 • Çiçekçioğlu F, Temürtürkan M, Parlar Aİ, Babaroğlu S, Aksöyek A, Tütün U, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Fifteen years survival without anticoagulation after mechanical valve replacement: a case report. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2010;18(4):327-329.
 1. Gyedu A., Koksoy C., Hazinedaroglu S.M., Tulga Ulus, Yerdel M.A. Interim results of a new heparin bonded polycarbonate/urethane “vascular access” graft: a prospective trial. Chirurgia 2010;23(6):231-4.
 1. Yay K, Ozyalcın S, Diken AI, Tulga Ulus, Vural K. Major dehiscence of a mechanical prosthetic aortic valve due to massive infective endocarditis: A case report. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(1):89-91.

 

 1. Akar F, Pektas MB, Tufan C, Soylemez S, Sepici A, Tulga Ulus, Gokalp B, Ozturk K, Surucu HS. Resveratrol Shows Vasoprotective Effect Reducing Oxidative Stress without Affecting Metabolic Disturbances in Insulin- dependent Diabetes of Rabbits. Cardiovasc Drugs Ther. 2011;25(2):119-31.

 

 

 1. Tulga Ulus, Sungur M, Kahya E. When was the ventricular septal defect first defined? Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11(2):179.

 

 1. Tulga Ulus, Erdolu B, Songur M, Kahya E. Which organ develops first in the intrauterine life? Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11(4):366-7.
 1. Erdolu B, Ozen A, Kervan U, Ozyalcın S, Tulga Ulus, Songur M, Unal EU, Vural K. A life saving procedure: using cell saver in a ruptured abdominal aortic aneurysm. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011;3(2):24-26.

 

 1. Tasoğlu I, Yalçınkaya A, Ulas MM, Lafcı G, Cicek OF, Tulga Ulus, Sarıtaş A, Pac M. Could mean platelet volume be a predictive marker for mechanical valve thrombosis? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19;3:301-304.
 1. Tayman C, Uckan D, Kilic E, Tulga Ulus, Tonbul A, Murat Hirfanoglu I, Helvacioglu F, Haltas H, Koseoglu B, Tatli MM. Mesenchymal Stem Cell Therapy in Necrotizing Enterocolitis: A Rat Study. Pediatr Res. 2011;70(5):489-94.
 1. Bozdag-Turan I, Turan RG, Turan CH, Ludovicy S, Akin I, Kische S, Arsoy NS, Schneider H, Ortak J, Rehders T, Hermann T, Paranskaya L, Kohlschein P, Bastian M, Tulga Ulus, Sahin K, Ince H, Nienaber CA. Relation between the frequency of CD34+ bone marrow derived circulating progenitor cells and the number of diseased coronary arteries in patients with myocardial ischemia and diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2011; 25;10(1):107.

 

 1. Kazanci D, Turan S, Bostanci B, Unver S, Aydinli B, Erdemli O, Ozgök A, Akoğlu M, Tulga Ulus. Cardiac arrest that developed during liver transplantation and intervention with cardiopulmonary bypass: case report. Transplant Proc. 2012 Jul;44(6):1759-60.
 • Tulga Ulus, Turan NN, Ozyalcın S, Aydog G, Ulus F, Goker H, Haznedaroglu IC. Surgical and histopathological effects of topical ankaferd hemostat on major arterial vessel injury in relation to the enhanced intra-arterial blood pressure. Turk J Hematol 2011;28:206-12.
 1. Yavas S, Ayaz S, Kose SK, Ulus F, Tulga Ulus. Influence of blood collection systems on coagulations tests. Turk J Hematol 2012;29:367-75.
 1. Songur MC, Erdolu B, Unal U, Tasoglu I, Tural K, Erol E, Tulga Ulus. The Success of Self-Testing for Anticoagulation Therapy. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.1217.
 1. Yay K, Ünal EU, Boysan E, Diken A, Başar V, Durukan AB, Tulga Ulus, Katırcıoğlu SF. Early coronary artery bypass grafting following life saving percutaneous coronary intervention. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI:10.4328/JCAM.1189.
 • Tasoglu I, Sert DE, Ecevit AN, Kavasoglu K, Kervan U, Tulga Ulus, Pac M. Longitudinal plate fixation technique after gross resection of the sternum or multiple sternal fracture (How to do it). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):237-241.

 

 1. Sungur MC, Erdolu B, Rabus MB, Aydın C, Yılmaz E, Tulga Ulus. Aortic pathologies after cardiac surgery (original article). Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):21-65.
 1. Taşoğlu I, Sert DE, Lafçı G, Genç B, Kavasoğlu K, Tulga Ulus, Paç M. Thoracic Aortic Aneurysms After Blunt Trauma. doi:10.5505/tjtes.2013.32457. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery (Ulus Travma Acil Cerrahi Derg) 2013;19 (4):343-347.
 1. Hanedan MO, Türkmen U, Bozkurt T, Tural K, Ozyalçın S, Erdolu B, Tulga Ulus. Should we screen coronary artery bypass grafting patients for abdominal aortic aneurysm? Turkish Journal of Vascular Surgery 2013;22(2):206-210.
 1. Pınarlı FA, Turan NN, Güçlü Pınarlı F, Okur A, Sönmez D, Tulga Ulus, Oğuz A, Karadeniz C. Resveratrol and Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Are Effective in the Prevention and Treatment of Doxorubicin Cardiotoxicity in Rats. Pediatr Hematol Oncol 2013;30(3):226-38.

 

 1. Tulga Ulus, Poyraz NY, Arat N, Babaroglu S, Parlar AI, Yavas S, Ünlü M. Right Ventricular and Septal Function in Patients with Pulmonary Hypertension. Heart, Lung and Circulation 2013;22(12):1003-10.

 

 1. Parlar AI, Babaroglu S, Tulga Ulus, Tutun U, Mısırlıoglu M, Seren M, Çiçekçioğlu F, Katırcıoğlu SF. The effect of genetic polymorphisms on the mechanical heart valve dysfunction. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):905-10.

 

 1. Simsek E, Karapinar K, Bugra O, Tulga Ulus, Sarigul A. Effects of albumin and synthetic polypeptide-coated oxygenators on IL-1, IL-2, IL-6, and IL-10 in open heart surgery. Asian J Surg. 2013;37(2):93-99.
 1. Yılmaz M, Ozen A, Yay K, Unal EU, Ciçek OF, Yılmaz M, Catav Z, Tulga Ulus, Paç M. The Relationship between Low Intraoperative Hematocrit Levels during Cardiopulmonary Bypass and Postoperative Neurological Events. Heart Surg Forum. 2013;16(5):E243-7.
 1. Simsek E, Yesilyurt A, Pınarlı F, Eyerci N, Tulga Ulus. Combined genetic mutations have remarkable effect on deep venous thrombosis and/or pulmonary embolism occurence. Gene. 2014:536:171-6.

 

 1. Tulga Ulus, Yavas S, Sapmaz A, Sakaoğullari Z, Simsek E, Ersoz S, Koksoy C. Effect of Conditioning on Visceral Organs during Indirect Ischemia/Reperfusion injury. Ann Vasc Surg. 2014;28(2):437-44.

 

 1. Simsek E, Kilic M, Simsek G, Oguztuzun S, Moran B, Saritas A, Tulga Ulus. The effect of CYP1A1 and GSTP1 isozymes on the occurrence of aortic aneurysms. Thorac Cardiovasc Surg. 2015 DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1367735.
 1. Simsek E, Özyalçın S,Tulga Ulus. Kardiyolojik yaklaşımlarda hücresel tedavi yaklaşımı. Hücre temelli tedaviler özel sayısı. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Dergisi 2014;7(3):58-65.
 1. Simsek E, Özyalçın S,Tulga Ulus. Kalp hastalıklarında genetik tedavi. Kalp damar hastalıkları alanında yeni gelişmeler ve tartışmalı konular ışığında güncel durum ve kılavuzların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri özel sayısı 2014;6(1):112-9.
 1. Simsek E, Karapinar K, Ince I, Tulga Ulus. Brachial index does not reflect upper extremity functionality following surgery for vascular trauma. J Vasc Bras Accepted: 03.18.14.
 1. Tulga Ulus, Kucukay F, Simsek E, Oktem S, Mola S, Ozdemir M, Saritas A, Vural K, Birincioglu L. Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Treatment in the Stent Graft Era. Vasc Endovasc Surg 2014 Oct-Nov;48(7-8):503-8.
 • Songur MA, Özyalçın S, Özen A, Şimşek E, Kervan Ü, Taşoğlu I, Kaplan S, Köse K, Tulga Ulus. Does really previous stenting affect graft patency following CABG? A 5-year follow-up: the effect of PCI on graft survival. Heart Vessels. 2015 Jan 31.
 1. Sapmaz A, Tulga Ulus, Turan NN, Kaymaz FF, Yazıcoğlu H, Ersöz S, Simsek E, Köksoy C. Which type of conditioning method protects the spinal cord from the ischemia-reperfusion injury in 24 hours? Vascular. 2015 Feb 2. pii: 1708538114568702. [Epub ahead of print]
 1. Acar LN, Fındık G, Gülhan E, Aydoğdu K, Tulga Ulus, Tunç M, Kaya S. An interesting case of hemoptysis; aorta-bronchial fistula caused by spinal fixation device. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):22-6.
 1. Kucukay F, Karan A, Şimşek E, Ozdemir M, Okten S, Tulga Ulus. Outcomes of EVAR with the endurant stent-graft system in patients with infrarenal ruptured abdominal aortic aneurysms: Is hostile anatomy a challenging factor? Eur J Radiol. 2015 Jul 21. doi: 10.1016/j.ejrad.2015.07.018.

 

 • Can A, Tulga Ulus, Cinar O, Topal Celikkan F, Simsek E, Akyol M, Canpolat U, Erturk M, Kara F, Ilhan O. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell Transplantation in Myocardial Ischemia (HUC-HEART Trial). A Study Protocol of a Phase 1/2, Controlled and Randomized Trial in Combination with Coronary Artery Bypass Grafting. Stem Cell Rev. 2015 Oct;11(5):752-60. doi: 10.1007/s12015-015-9601-0.

 

 1. Kucukay FAkdogan MBostanci EBTulga Ulus Kucukay MB. Percutaneous Transluminal Angioplasty for Complete Membranous Obstruction of Suprahepatic Inferior Vena Cava: Long-Term Results. Cardiovasc Intervent Radiol.2016 Jun 6.
 1. Davidovic L, Sladojevic M,Koncar I,Markovic MAhmet Tulga UlusIlic NDragas MCvetic VRancic Z. Late Complication after Thoracic Endovascular Aortic Repair: What Is the Role of an Open Surgical Conversion? Ann Vasc Surg. 2018 Feb;47:238-246.
 1. Celikkan FT, Mungan C, Sucu M, Tulga Ulus, Cinar O, Ili EG, Can A. Optimizing the transport and storage conditions of current Good Manufacturing Practice -grade human umbilical cord mesenchymal stromal cells for transplantation (HUC-HEART Trial). Cytotherapy. 2018 Nov 16. pii: S1465-3249(18)30666-2.